Gemeentelijke Erepenning Heerde voor Geert Jan van Ark

HEERDE Geert Jan van Ark ontving op vrijdag 19 januari de Zilveren Erepenning van de gemeente Heerde uit handen van burgemeester De Graaf. Dit gebeurde tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Jan Nienhuis Vereniging, de Egberdina Wilhelmina Langenbergstichting en de Heerder Stichtingen. Bij de Erepenning hoort ook een vermelding in het 'Ereboek der gemeente Heerde'.

Jan Van Ark heeft sinds 1998 als voorzitter van verschillende stichtingen én als voorzitter van de Heerder Stichtingen een zeer belangrijke rol gehad in het maatschappelijk middenveld. De Jan Nienhuis Vereniging en de Egberdina Wilhelmina Langenbergstichting, zijn actieve stichtingen in de gemeente Heerde die zorgen voor een vangnet voor inwoners, maar ook voor verenigingen. Van Ark heeft als voorzitter beide stichtingen breed onder de aandacht gebracht. Ook heeft hij vanuit deze positie een belangrijke rol gespeeld in ontwikkelingen als Wijzijnheerde en Erve IJzerman. Beide Stichtingen zijn (samen met de Van der Zeestichting, waar hij nog steeds actief is) steeds meer de smeerolie voor lokale ontwikkelingen.

Als voorzitter van de Heerder Stichtingen had hij een belangrijke bijdrage aan een goede uitwisseling van informatie en afstemming van aandachtsvelden tussen de verschillende stichtingen.

Ook voordat hij zich in 1998 aan de stichtingen verbond, was hij al erg actief voor de Heerder samenleving. Zo heeft hij zich ingezet op kerkelijk gebied en was hij voorzitter van de het bestuur van Stichting Brinkhoven. Ook was hij mede-oprichter en bestuurslid van de Juniorkamer Heerde en omstreken (de netwerkorganisatie voor jonge ondernemers), is hij bestuurslid geweest van woningstichting De Heerdt en was hij lid van de Raad van Toezicht van de lokale Rabobank.

Daarnaast heeft hij zich tijdens zijn werkbare leven als directeur ingezet om Bolletje BV in Heerde groot te maken en te behouden voor de Heerder samenleving

In 2005 is Van Ark voor zijn lokale en landelijke verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Maar vanwege de grote betekenis die hij ook daarna nog heeft gehad voor de Heerder samenleving en daarmee de uitstraling en het imago van de gemeente Heerde, heeft het college van B&W van Heerde besloten dat de Zilveren Erepenning van de gemeente Heerde een passend eerbetoon is voor zijn inzet.