• Gemeentebelang Nunspeet

Gemeentebelang wil Oosteinderweg Nunspeet niet afsluiten

NUNSPEET Het college van B&W van de gemeente Nunspeet nam onlangs een besluit om de Oosteinderweg te Nunspeet af te sluiten net voor industrieterrein De Kolk. Dit besluit moest genomen worden op basis van de omgevingsvergunning. De fractie van Gemeentebelang in de Nunspeetse raad stelt nu schriftelijke vragen om dit besluit te herzien.

Doordat Gemeentebelang benaderd is door inwoners, kwam de fractie tot inzicht dat het besluit niet de schoonheidsprijs verdient. Fractievoorzitter Henry Stulen geeft aan dat het ook bij hem wel bekend was dat dit deel uitmaakte van de omgevingsvergunning. Toch is hier ook door de fractie van Gemeentebelang te weinig aandacht voor geweest vanwege de grote omvang van die vergunning. Gemeentebelang is in algemene zin altijd tegen het knippen of afsluiten van wegen als daar geen dringende noodzaak voor is.

Het college van B&W besloot tot afsluiting en een jaar na opening van de rondweg Oost de effecten te evalueren. Gemeentebelang vraagt het college nu om het besluit om te draaien. Dus de Oosteinderweg niet afsluiten en een jaar na opening van de rondweg Oost de effecten te evalueren.