• Robin Utrecht

Gemeente wil sporters WK volleybal huisvesten in Nunspeet

NUNSPEET De gemeente Nunspeet gaat op korte termijn een lobby starten om sporters van één van de landen die in 2022 deelnemen aan het wereldkampioenschap volleybal te huisvesten in Nunspeet.

Wijnand Kooijmans

Deze toezegging deed wethouder Mark van de Bunte in de commissie Samenleving naar aanleiding van een oproep van Marc Konings (Gemeentebelangen). Hij ziet het huisvesten van de sporters als winst omdat de ploegen niet alleen van het hotel gebruikmaken waarin ze worden ondergebracht, maar ook van fitness- en sportaccommodaties. Met de dan gerealiseerde renovatie en nieuwbouw op sportpark De Wiltsangh ziet hij goede mogelijkheden de gemeente Nunspeet te promoten.

SPOEDEISENDE HULP Martin Juffer (Gemeentebelang) ziet naast de spoedeisende hulp voor medische aangelegenheden ook graag een spoedeisende hulp gerealiseerd binnen de eigen gemeente, voor snelle hulp aan mensen die dat nodig hebben. Als voorbeeld noemt hij een jonge vrouw, net wonend in de gemeente Nunspeet met twee jonge kinderen, bij wie borstkanker wordt geconstateerd. Dan moet het niet zo zijn, zo vindt hij, dat bij een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt gevraagd of ze haar netwerk al om hulp heeft gevraagd. Of dat allerlei procedures eerst moeten worden doorlopen. In dit geval moet de hulp voorrang hebben, is zijn mening. 

PROCEDURE Wethouder Gert van den Berg geeft aan dat er wel enige regeling bestaat op dit gebied, maar wellicht niet in de mate als door Juffer gewenst. Hij gaat Juffer informeren over de huidige procedure waarna die, indien noodzakelijk, alsnog met aanvullende vragen bij hem kan aankloppen.

SOCIALE KAART De wethouder gaat ook de sociale kaart van Nunspeet nog eens tegen het licht houden. Dit naar aanleiding van opmerkingen vanuit de commissie Samenleving dat de kaart niet compleet is, omdat bijvoorbeeld een aantal huisartsen en scholen hierop ontbreken. 

SLEUTELOPVANG Ook komt de wethouder op korte termijn met informatie naar de raadsleden toe over een veilige sleutelopvang. Hierom werd gevraagd door Koos Meijer (CDA) die de wethouder eraan herinnerde dat hierover na 31 januari mededelingen zouden worden gedaan. Van den Berg verwacht de raad komende week verder te kunnen informeren over dit onderwerp, na een gesprek met de betrokkenen.