• Wijnand Kooijmans

Gemeente trekt geld uit voor vervanging onderduikershutten

NUNSPEET Een van de onderduikershutten in het Verscholen Dorp in de bossen rond Vierhouten wordt vervangen. Door de gemeente Nunspeet wordt hiervoor een krediet van twintigduizend euro uitgetrokken.

Wijnand Kooijmans

In totaal zijn er drie hutten gebouwd die herinneren aan het Verscholen Dorp. Hier werden tijdens de Tweede Wereldoorlog enkele honderden mensen ondergebracht. Bij de herdenking van 75 jaar bevrijding staat onder meer een wandeling gepland naar de plek waar het Verscholen Dorp was gevestigd.

STICHTING De eerste hut werd herbouwd op initiatief van de Buurtvereniging Hulshorst. Ter gelegenheid hiervan werd op aanwijzingen van een betrokkene een hut herbouwd. Deze werd geopend tijdens een wandeling welke rond de tienduizend deelnemers trok. Later werd de Stichting Het Verscholen Dorp opgericht en werd een museum gesticht dat is ondergebracht in hotel De Vossenberg in Vierhouten.

HERDENKING Jaarlijks vindt op initiatief van de stichting een herdenking plaats bij zowel het monument bij het Verscholen Dorp, als bij het monument dat herinnert aan de omgebrachte joden na de ontdekking van het kamp.

DORPSHUIS Door de gemeente wordt tevens geld uitgetrokken voor de sanitaire voorzieningen in dorpshuis Horsterhoek in Vierhouten. Het gaat om een bedrag van 8.500 euro. Voor verbetering van het bedrijventerrein Lepelingen I is een bedrag beschikbaar van twintigduizend euro. Ook wordt de natuur verbeterd op de Schaarweide in Elspeet, waarmee eveneens twintigduizend euro is gemoeid.

BERGBEZINKBASSIN Aan de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen wordt 100.000 euro besteed. Het open bergbezinkbassin aan de Elburgerweg wordt voorzien van een overkapping. Hiervoor wordt 75.000 euro uitgetrokken.

SUBSIDIES De werkzaamheden maken onderdeel uit van een lange lijst waarvoor het college van burgemeester en wethouders geld uittrekt. Onder meer gaat het om een structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie aan de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten met tienduizend euro. Het schoonmaken van de abri's vraagt jaarlijks een extra bedrag van 5.700 euro. Het voorzien van de boa's met portofoons kost de gemeente op jaarbasis 4.800 euro.red