• Corina Blommendaal

Gemeente: Peuterspeelgroepen Nunspeet blijven gewaarborgd

NUNSPEET Kinderopvang Doomijn stopt met de peuterspeelgroepen in Nunspeet. Drie Nunspeetse organisaties zorgen voor het behoud van een peuterspeelgroep voor de peuters van de verschillende locaties van Doomijn. Voor deze continuïteit zijn de volgende organisaties verantwoordelijk: BSO Vrij Spel voor de kern Elspeet, Stichting Kindcentrum Nunspeet (SKN) voor de kern Hulshorst en SPCP voor Nunspeet-Oost. De ouderbijdragen voor de peuterspeelgroepen blijven ongewijzigd. Dat meldt de gemeente Nunspeet in een persbericht.

Verder is overeengekomen dat alle drie de locaties als voorschool worden geregistreerd waarmee partijen recht doen aan de inhoud van het onlangs door de raad vastgestelde Beleidsplan VVE 2018 - 2021. Wethouder Leen van der Maas is blij met deze gang van zaken: ,,Dankzij onze opvang- en onderwijspartners, die lef en ondernemerschap hebben getoond, blijft de continuïteit van de peuterspeelgroepen in de gemeente Nunspeet gewaarborgd. Zonder hun medewerking was een herstart niet van de grond gekomen.''

Alle ouders worden deze week op de hoogte gesteld van de nieuwe ontwikkelingen.