• Barry Wensink/BDUmedia

Gemeente onderzoekt afgave evenementenvergunningen

NUNSPEET De gemeente Nunspeet gaat onderzoek doen naar het afgeven van vergunningen voor evenementen. Hiervoor worden interviews gehouden met alle partijen welke bij de aanvraag zijn betrokken. Het gaat dan onder meer om de aanvragers maar ook de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland welke adviezen uitbrengt als het gaat om een aanvraag om een vergunning.

Wijnand Kooijmans

Het college van burgemeester en wethouders kondigt het onderzoek aan in antwoord op vragen van Henry Stulen (Gemeentebelang). Hij stelde deze onder meer naar aanleiding van de gewijzigde opzet van de wilddagen in Vierhouten gezien de problemen welke hier worden ondervonden met het verlenen van een vergunning.

STOPPEN Eerder besloten de organisatoren van de Stoute Cross om dezelfde reden al te stoppen met het evenement. Ook kwam er kritiek van de organisatie van de avondwandelvierdaagse in Nunspeet die stelde niet meer aan de voorwaarden te kunnen voldoen welke door de gemeente worden gesteld.

Met Stulen is het college van mening dat evenementen belangrijk zijn voor de gemeente Nunspeet. Maar ook dat het verstrekken van een evenementenvergunning geen drempel mag opwerpen om een evenement te houden.

BUREAU Voor het onderzoek wordt een extern bureau ingeschakeld. Daarmee wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de wensen van Gemeentebelang. Deze partij had het liefst gezien dat alle mensen die tussen 1 augustus 2016 en 1 augustus 2017 een vergunning aanvroegen door een onafhankelijk persoon werden geïnterviewd. Dit om te voorkomen dat de indruk bestaat dat de slager zijn eigen vlees keurt.

Maar ook mede omdat de partij berichten van organisaties binnen kregen die de relatie met de gemeente niet onder druk willen zetten. En om deze reden anoniem wensen te beleven. Het college gaat daarnaast bij het versturen van besluiten rond een vergunningaanvraag een evaluatieformulier meesturen om de organisaties te vragen hoe zij de dienstverlening hebben ervaren.

Het college zegt de uitkomsten van het onderzoek te willen gebruiken voor de verbetering van de dienstverlening als dat nodig blijkt.