• Barry Wensink/BDUmedia

Gemeente Oldebroek evalueert evenementenbeleid

OLDEBROEK De gemeente Oldebroek stuurt in december een vragenlijst naar organisaties en particulieren die de afgelopen periode een evenement hebben georganiseerd. De enquête is onderdeel van een evaluatie over processen binnen het evenementenbeleid van de gemeente. Ongeveer honderdveertig personen en organisaties ontvangen de vragenlijst. Bij de evaluatie betrekt de gemeente ook medewerkers die vergunningen verlenen, Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) en externe partijen als politie en brandweer.

ENQUETE Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: „We vinden uw inbreng belangrijk. Wie een enquête in zijn of haar mailbox ontvangt, vraag ik daarom vriendelijk deze in te vullen. Door het invullen van de vragenlijst krijgen we inzicht hoe u de huidige werkwijze rond evenementenmeldingen- en vergunningen ervaart en wat we nog kunnen verbeteren qua informatie en processen. Ook willen we weten of organisatoren voldoende bekend zijn met hun eigen verantwoordelijkheid bij het organiseren van evenementen".

MEER RUIMTE In 2014 heeft de gemeente Oldebroek het aanvragen van een vergunning administratief gezien makkelijker gemaakt. Dit sluit aan bij Oldebroek voor Mekaar, minder regels en meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Dat betekent een grotere verantwoordelijkheid van de organisator van een evenement. Hoogendoorn: „In feite stellen we ons hierbij de vraag 'werkt het beter zo?'". De uitkomsten van de enquête worden meegenomen in een evaluatierapport met aanbevelingen dat het college aanbiedt aan de gemeenteraad van Oldebroek.

Wie wel iets heeft georganiseerd, maar geen vragenlijst ontvangt, kan deze opvragen via gemeente@oldebroek.nl.