• Wijnand Kooijmans

Gemeente moet poep politiepaarden opruimen

NUNSPEET De gemeente Nunspeet is verantwoordelijk voor het opruimen van de paardenpoep, achtergelaten door de paarden van de bereden politie in Nunspeet. Dat is een afspraak die in het verleden is gemaakt door toenmalig wethouder Reijer Leusink en volgens huidig wethouder Marije Storteboom nog steeds geldt.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk uit vragen welke door SGP-raadslid Lambert van de Weerd werden gesteld tijdens de raadsvergadering. Aanleiding zijn de signalen die door zijn fractie zijn ontvangen van mensen die overlast ervaren binnen de bebouwde komt grotendeels afkomstig van de poep van de paarden van de bereden politie die regelmatig een ronde maken door het centrum en het buitengebied van Nunspeet en Hulshorst. De toezegging dat de gemeente de paardenmest opruimt is destijds gedaan om de bereden politie binnen de grenzen van de gemeente Nunspeet te behouden.

Wat de SGP betreft gaat de gemeente met de bereden politie om tafel. Van de Weerd: ,,Tijdens een bezoek dat wij aan de bereden politie hebben gebracht hebben zij aangegeven mee te willen denken over een oplossing. Ook hebben ze gezegd de inwoners van Nunspeet, die wonen aan de routes waar dit speelt, uit te willen nodigen voor een bijeenkomst. Daarin kunnen ze hun werk laten zien en uitleggen waarom er veel binnen de bebouwde kom met paarden wordt geoefend."

Wethouder Storteboom deed de toezegging in gesprek te gaan maar ook duidelijk te willen aangeven richting bewoners dat zij bij de gemeente kunnen aankloppen wanneer overlast wordt ervaren. Via het nummer 0341-259444 kan hiervan melding worden gemaakt.

Agenten van de bereden politie maken regelmatig een ronde door het centrum van Nunspeet. Dat veroorzaakt overlast in de vorm van paardenpoep.