• Van links naar rechts de wethouders Meijer, Berkhoff en Cegerek.

    Dick van der Veen

Gemeente Heerde heeft nieuw college

HEERDE Onder het motto 'Samen duurzaam verbinden' hebben CU/SGP, CDA en Partij van de Arbeid in Heerde elkaar gevonden in een coalitieakkoord. De gemeenteraad is voorgesteld om dinsdag 22 mei Wolbert Meijer (CU/SGP), Jan Berkhoff (CDA) en Yasemin Cegerek (PvdA) als wethouders te benoemen.

Alle onderhandelaars tonen zich tevreden over de intensieve gesprekken, waarbij Epenaar Dick van Norel als formateur optrad. De wethouders functioneren in alle hoofddorpen als klankbord voor het college. Bij de onderhandelingen werd gaandeweg duidelijk dat Heerde er financieel slecht voor staat. Dat heeft de coalitiepartijen ertoe aangezet om de komende vier jaar hard te werken aan een gezonde financiële huishouding. Een taak die ze samen met inwoners, ondernemers, scholen, maatschappelijke instellingen en organisaties in de gemeente Heerde aan wil gaan. In het nieuwe college houdt wethouder Meijer zich bezig met Financiën, Economie en Duurzaamheid.

Wethouder Berkhoff richt zich op Ruimtelijke Ordening, Wonen en Samenleving, wethouder Cegerek neemt de portefeuille Werk en Inkomen, Circulaire Economie en Kunst en Cultuur voor haar rekening.

Zie voor een uitgebreide reportage de papieren versie van Veluweland van komende woensdag.