Gemeente Hattem neemt regie na mislukte fusie Kulturhus

HATTEM Na het mislukken van het fusietraject tussen Stichting Exploitatie De Marke en Stichting Welzijn Hattem neemt de gemeente regie. In goed overleg tussen het bestuur van De Marke en de gemeente wordt er op korte termijn een interim-Raad van Toezicht aangesteld die verantwoordelijk wordt voor multifunctioneel centrum De Marke.

Wethouder Hospers: "Helaas is het Stichting Welzijn Hattem en Stichting Exploitatie De Marke niet gelukt om per 1 januari te fuseren en zo de basis te leggen voor het Kulturhus.

Dat maakt het noodzakelijk dat er een andere koers wordt gevaren. De gemeente neemt daarom de regie over.

We hebben met het bestuur van De Marke goede afspraken gemaakt. Zij dragen hun taken over aan een interim-Raad van Toezicht die het Kulturhus verder vorm moet geven en de weg moet voorbereiden voor een definitieve Raad van Toezicht. Ik waardeer de opstelling van het huidige bestuur van de Marke in hun toezegging om te komen tot een soepele overdracht, die we op korte termijn willen effectueren.

In de nieuwe opzet met Raad van Toezicht maakt Stichting Welzijn Hattem geen rolverandering door. Zij blijft een zelfstandige stichting, huurder binnen De Marke en de belangrijkste welzijnspartner voor de gemeente Hattem."

Het bestuur van De Marke geeft zijn visie: "Ook wij betreuren het niet tot stand komen van de fusie. Als bestuur hebben wij een goed gevoel overgehouden aan de recente overleggen over de toekomst van de Marke. De koers die de gemeente kiest komt overeen met onze visie uit 2011 en biedt een goede basis om een Kulturhus vorm te geven en op termijn ook het zwembad in de structuur te integreren."

Stichting Welzijn Hattem vult aan: "Het bestuur en directie van SWH hebben kennis genomen van de beslissing van het college met betrekking tot de gewijzigde plannen voor de totstandkoming van een Kulturhus. Wij respecteren deze ingreep die kennelijk noodzakelijk was, maar betreuren het "niet slagen" van de voorgenomen fusie en de wijze waarop. SWH plaatst vraagtekens bij de nu gekozen strategie, in het bijzonder gelet op de financiële gevolgen daarvan. In dit verband is in onze visie duidelijk sprake van een gemiste kans."