• Angela van Erven

Gemeente Hattem komt met werkmakelaar

HATTEM - De vraag van de werkgever is leidend voor werkmakelaar Chantal de Wolf van de gemeente Hattem. Zij is aangesteld om het contact tussen werkgevers en gemeente te bevorderen. De ervaring leert dat werkgevers één aanspreekpunt wensen bij de lokale overheid.door Angela van ErvenDoel van de werkmakelaar is om vacatures bij de werkgevers op te halen en een match te maken met het aanbod van werkzoekenden uit het uitkeringsbestand van de gemeente en andere uitkeringsgerechtigden. In Hattem ontvangen 110 mensen een uitkering. De gemeente Hattem wil het uitkeringsbestand niet verder laten oplopen en ziet de noodzaak van het opbouwen van een netwerk van werkgevers. De werkgeversbenadering is onderdeel van het collegeprogramma.,,In Hattem bleek de schakel tussen kandidaten vanuit de uitkering en werkgevers en de link tussen vraag en aanbod nog onvoldoende. Als werkmakelaar probeer ik dit hiaat te dichten. Sommige werkgevers komen zelf bij de gemeente met een duidelijke vraag. Vanuit de gemeente zal er vooral ook geïnvesteerd moeten worden om werkgevers te wijzen op de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het dient een win-win situatie te zijn voor alle partijen. De gemeente probeert de beste kandidaten te vinden voor werkgevers en Hattemse werkzoekenden aan het werk te krijgen. De gemeente faciliteert, compenseert eventueel productieverlies en zorgt met name voor het verminderen van de bureaucratische en ingewikkelde procedures. De kracht van de werkgeversbenadering ligt in het verbinden van partijen. De komende maanden ga ik samen met wethouder Doret Tigchelaar en adviseur Lenie Oldemaat van Economische zaken op bezoek bij bedrijven om te bezien welke vragen er leven. Daarnaast onderhoudt ik contacten met gemeenten uit het Regionaal Platform Arbeid IJsselvecht, het UWV, de ondernemersvereniging, de bedrijvenkring en andere partners die zicht hebben op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.", geeft Chantal de Wolf aan.De aanstelling van de werkmakelaar is een pilot die loopt van 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2015. Daarna wordt de aanpak geëvalueerd. Er wordt uitgegaan dat de werkmakelaar zichzelf terugverdient.Regionaal worden er afspraken gemaakt over marktbewerking en werkgeversdienstverlening. Hattem vormt samen met Heerde en Oldebroek de sub-regio binnen de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek. Op termijn wordt gestreefd naar 1 centraal werkgeversservicepunt in H2O-verband.Foto: Chantal de Wolf, de nieuwe werkmakelaar in Hattem