• Robert Vos

Gemeente Hattem in hemd gezet

HATTEM Een blunder voor een panelavond over een nieuwe locatie voor de Van Heemstrachool heeft de gemeente Hattem in verlegenheid gebracht. De basisschool aan het Uilennest is samen met basisschool de Zaaier en de gemeente in overleg over nieuwbouw van beide scholen elders in de Hanzestad, zoals in de nieuwe onderwijsvisie staat aangegeven. Tijdens een panelavond zou aan de ouders drie keuzes worden voorgelegd voor een geschikte plaats. Informatie die nooit door de school gedeeld had mogen worden en zelfs niet bij de raad bekend was. ChristenUnie raadslid Henk Leskens wilde dan ook van wethouder Martijn Hospers weten waar het lek vandaan is gekomen en wat voor maatregelen er genomen worden, zodat het lekken van dergelijke informatie in de toekomst wordt voorkomen.

Een haalbaarheidsonderzoek naar een geschikte locatie is zo immers niet objectief meer. Leskens vroeg aan Hospers of de directie van de Van Heemstraschool bewust zo heeft gehandeld om druk op het keuzeproces uit te oefenen. ,,Is er door de gemeente te weinig regie gevoerd?" Hoewel wethouder Hospers spreekt van geen kwade opzet voelde hij zich in zijn hemd gezet toen hij de nieuwsbrief van de Van Heemstraschool onder ogen kreeg. ,,Dit is hoogst ongemakkelijk en beschadigend voor het proces", aldus Hospers. Het lek is inmiddels boven. Stichting Cambium, de organisatie voor protestants-christelijk basisonderwijs op de Noordoost Veluwe, waar de van Heemstraschool onder valt heeft inmiddels excuses gemaakt en zich ingespannen om te komen tot rectificatie.