• Gemeente Ermelo

Gemeente Ermelo vervangt speeltoestellen

ERMELO De gemeente Ermelo gaat de komende maanden op diverse locaties speeltoestellen vervangen. Het gaat om de locaties Kamperfoeliehof, de Lange Haeg, de Patrijzenhof, de Nachtegaal, Witwatersrand, Retiefstraat, Hoge Enk en Veluws Hof. De gemeente laat weten dat omwonenden tijdig worden geïnformeerd.

Bepaalde populaire speeltoestellen worden één-op-één vervangen en in andere gevallen wordt samen met de omwonenden gekeken of een bepaald speeltoestel nog wel van deze tijd is en/of aan de wens van de buurt voldoet. Een alternatieve keuze wordt dan samen gemaakt, benadrukt de gemeente. De toestellen worden vervangen vanwege de uitkomsten van de jaarlijkse wettelijk verplichte inspectie.

KAMPERFOELIEHOF Het speeltoestel aan de Kamperfoeliehof is al weggehaald, wat vragen opriep vanwege een gebrek in communicatie. Over de invulling van de ruimte waar het speeltoestel stond, start in september een participatietraject. De gemeente benadrukt dat over de verwijdering of vervanging van een speeltoestel altijd wordt gecommuniceerd, tenzij bij het toestel een acuut onveilige situatie wordt geconstateerd.