• ANP Foto

Geluid bij Nunspeetse evenementen aan banden

NUNSPEET Evenementen binnen de gemeente Nunspeet krijgen te maken met beleidsregels rond het geluid. Hiermee wil het college van burgemeester en wethouders duidelijkheid scheppen over de mogelijkheden of onmogelijkheden evenementen op bepaalde locaties te houden.

Richting de organisatoren van evenementen wil het college meer duidelijkheid geven over het type evenementen, locaties, geluidsvoorschriften en eindtijden. Bovendien speelt mee dat de voorschriften eenvoudiger zijn te handhaven en inwoners voldoende bescherming wordt geboden tegen onaanvaardbare hinder. Onbeperkt geluid toestaan tijdens evenementen kan de leefbaarheid van inwoners aantasten.

ONDERSCHEID Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen evenementen. Lichte evenementen betreft onder meer sportevenementen. Onder de middelzware evenementen met livemuziek wordt onder meer de Nacht van Nunspeet gerekend. Festivals vallen in de zwaardere categorie wanneer livemuziek ten gehore wordt gebracht. In de beleidsregels wordt ook aangegeven hoeveel evenementen op iedere locatie maximaal worden toegestaan.

Voor festiviteiten bij bedrijven, sportverenigingen en andere inrichtingen kan een melding worden gedaan bij de gemeente. Tussen 7.00 en 19.00 uur mag maximaal 70 decibel aan geluid worden geproduceerd, tussen 19.00 en 23.00 uur 65 decibel, tussen 23.00 en 0.00 uur maximaal 60 decibel en na 0.00 uur 40 decibel. Daarna mag tot 7.00 uur geen muziek meer ten gehore worden gebracht. Iedere aanvrager mag maximaal vier keer per jaar een dergelijke festiviteit organiseren met een maximum van twaalf dagen. Een uitzondering geldt voor De Paasheuvel waar strengere eisen gelden.

BEZOEKERS Bij het vaststellen van de maximaal toegestane decibels wordt het stemgeluid van bezoekers en het komen en gaan van bezoekers bij horeca en recreatie niet meegeteld. Het aantal collectieve festiviteiten wordt geboden aan maximaal acht dagen per jaar. Hieronder vallen evenementen als het Heineken Rhythm and Blues en de Wilddagen in Vierhouten waar er bij de horeca door heel het dorp diverse bandjes optreden.

Er komen weinig klachten binnen over evenementen binnen de gemeente Nunspeet. Volgens het college is het echter niet de bedoeling om onbeperkt lawaai makende evenementen toe te staan. Dit tast de leefbaarheid voor omwonenden te veel aan. Vooral evenementen die na 22 uur plaatsvinden kunnen, zo is het college van mening, een onaanvaardbare impact hebben als het vaak voorkomt.

MAXIMUM Door het college is daarom besloten een maximum aantal evenementen toe te staan per jaar. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal evenementen waarvoor in het jaar 2017 vergunning is aangevraagd.

Voor zware evenementen is in Nunspeet alleen plek bij het Transferium, de Zandenplas of op het terrein naast molen De Duif. Aan het aantal middelzware evenementen wordt alleen een maximum verbonden buiten de winkeltijden. Veel van de evenementen vinden plaats tijdens winkeltijden, zoals markten, braderie en sportpromotiedagen. Het college heeft de bevoegdheid af te wijken van het maximum aantal evenementen bij eenmalige situaties en bij evenementen tot 22.00 uur.

Het college gaat de regels nog toelichten in een overleg met de grootste organisatoren van evenementen en vaak ingeschakelde geluidstechnici.