• Lex van Lieshout

Gelderland wil aanpassing vliegroutes Lelystad

VELUWE De minister van Infrastructuur moet de vliegroutes boven de Veluwe aanpassen. De gemeente Ede heeft daarvoor dinsdag zienswijzen ingediend waarin de gemeente laat weten dat de vliegtuigen hoger en via een andere route naar vliegveld Lelystad moeten vliegen. Ede wordt hierin gesteund door alle gemeenten uit de FoodValley, andere Gelderse gemeenten, de Provincie Gelderland en maatschappelijke instellingen.

Het college van burgemeester en wethouders van Ede vindt dat de herindeling van het luchtruim zo snel mogelijk kan en moet plaatsvinden. Hiermee kan gericht gewerkt worden aan veilig, gezond en prettig wonen in Ede en op de Veluwe. Bij deze herindeling wil de gemeente Ede volwaardig betrokken worden. Wethouder Leon Meijer: „We willen allereerst goed op de hoogte gehouden worden, maar ook actief meepraten over de toekomstige routes en daarbij de mogelijkheid krijgen om onafhankelijke luchtvaartdeskundigen in te zetten."

HAALBAARHEID Ede en de andere schrijvers van de zienswijzen dringen bij het ministerie aan om alle ingediende verbetervoorstellen en zienswijzen zorgvuldig te onderzoeken op de haalbaarheid. „Wij achten het onvoldoende als zou worden volstaan met het toetsen van één variant voor de vliegroutes. Alle verbetervoorstellen en alternatieven moeten zorgvuldig worden bekeken en afgewogen", aldus wethouder Meijer.

ZIENSWIJZEN Tot 2 november loopt de internetconsultatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Gemeente Ede dient daarbij drie zienswijzen in: één in samenwerking met gemeenten uit FoodValley, één samen met de provincie Gelderland en andere Gelderse gemeenten en één als individuele gemeente.