• import

Gelderland positief over rol provincies in luchtvaartdossier

VELUWE De Tweede Kamer heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IW) gevraagd dinsdag 22 mei de provincies een verantwoordelijkheid te geven bij de herindeling van het luchtruim. Gelderland ziet dit naar eigen zeggen als een belangrijke stap 'omdat luchtvaart en geplande vliegroutes direct invloed hebben op de grond: op mens, dier en natuur. En juist de provincie als middenbestuur gaat over woon- en leefkwaliteit.'

Gelderse gedeputeerde Josan Meijers licht toe: ,,Ik ben wel blij met deze motie, het ziet er op papier goed uit. Wij verwachten dat het ministerie hierover afspraken met ons gaat maken. We willen graag onze kennis en expertise op gebied van woon- en leefkwaliteit in het luchtvaartdossier brengen. En zo ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan de enorm ingewikkelde puzzel die herindeling van het nationale luchtruim heet. Ik ga ervan uit dat we vooral die inhoudelijke rol kunnen vervullen, dat verstaan wij nadrukkelijk onder coördinatie".

De provincie heeft formeel geen bevoegd gezag over luchtvaart en luchtruimgebruik. Die ligt bij het ministerie van IW. De provincie is wel het bevoegd gezag over de thema's woon- en leefkwaliteit op de grond. Door de discussies over Lelystad Airport en de geplande (laag)vliegroutes is het de provincie Gelderland naar eigen zeggen veel aan gelegen de verbinding tussen luchtvaart en woon- en leefkwaliteit zo stevig mogelijk te maken. ,,Het doel: het ontwikkelen van zo optimaal en duurzaam mogelijke oplossingen voor vliegroutes met de laagst mogelijke hinder op de grond."