• Photographer: Rob Kater

Gelderland neemt afscheid van Cornielje

VELUWE Na ongeveer 150 Provinciale Statenvergaderingen nemen de Gelderse volksvertegenwoordigers op 23 januari 2019 afscheid van hun voorzitter en commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Cornielje stopt per 1 februari 2019 neer, na 13,5 jaar.

Op 31 augustus 2005 werd Clemens Cornielje geïnstalleerd op voordracht van Provinciale Staten. Als voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten was hij 'het gezicht' van de provincie Gelderland. Daarnaast was hij ook de vertegenwoordiger van de regering in de provincie, de rijksheer. Een van de taken die daarbij horen, is het toezicht houden op de manier waarop gemeenten hun werk doen. Daarvoor legde hij regelmatig gemeentebezoeken af.

CORNIELJE Clemens Cornielje vervulde daarnaast nevenfuncties voortvloeiend uit het ambt van commissaris van de Koning in Gelderland. Zo was hij voorzitter van Raad van Advies Legal Valley en lid van lid van Raad van Advies van de Oorlogsgravenstichting. Ook was hij doyen, de langstzittende en dus de voorzitter, van de Kring van Commissarissen.

BIJZONDER De Statenvergadering is bijzonder omdat de agenda geheel in het teken staat van het afscheid met diverse sprekers, onder wie de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Kajsa Ollongren.

LIVE VOLGEN De Provinciale Statenvergadering op 23 januari 2019 is zoals altijd openbaar. Wie wil is van harte welkom om het afscheid van dichtbij mee te maken. Live kijken via www.gelderland.nl/statenlive kan ook. De vergadering is van 14:00 tot 16:00 uur. Daarna volgt een receptie tot 18:00 uur en is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de commissaris van de Koning. Aanmelding hiervoor is niet nodig. De locatie is Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem.