• Dick van der Veen

Geld voor plannen Hertenkamp en omgeving

EPE Het college van B&W van Epe trekt 20.000 euro uit om het beste plan voor invulling van het Hertenkamp en nabij gelegen infiltratievijver in de sfeer van dagrecreatie.

Dick van der Veen

Zowel (eerdere) initiatiefnemers als woonomgeving en andere geïnteresseerden mogen meedoen. Er ligt daarvoor inmiddels een projectplan. De ideeën worden geïnventariseerd en gewogen. Dat gebeurt door een interne werkgroep. Daarbij worden direct betrokkenen betrokken. Na de eerste gespreksronde komt een extern Werkatelier tot stand dat bij het verder beoordelen en selecteren een rol speelt. In het derde kwartaal dit jaar wordt de voorkeur voor inrichtingsmodellen bekend; in het laatste kwartaal de vaststelling van de rapportage verkenning. De 20.000 euro is beschikbaar voor inschakeling landschapsadviseur, onderzoeken en begeleiding. Het college liet begin dit jaar een kiosk bij het hertenkamp verwijderen. De eventuele catering bij het hertenkamp zal naar verwacht in de plannen worden meegewogen.