Geen supermarkt Soerelseweg

HEERDE Het college weigert de omgevingsvergunning voor een supermarkt op de locatie Soerelseweg 13 tot en met 21 en de Stationsstraat 2A, 2B en 2C. De reden: de aanvraag past niet binnen de kaders van de Centrumvisie Heerde. De eigenaren van het pand Stationsstraat 24 zij hierover schriftelijk op de hoogte gebracht.