• Basisschool De Schakel moet worden opgewaardeerd tot honderd leerlingen.

    Wijnand Kooijmans

Geen school in plan Molenbeek

NUNSPEET In de nieuwbouwwijk Molenbeek in Nunspeet hoeft geen nieuwe school te worden gebouwd. De leerlingen kunnen worden gehuisvest in bestaande scholen. Dat blijkt uit een rapport van ICSadviseurs over de gewenste toekomstige structuur van de onderwijsvoorzieningen binnen de gemeente Nunspeet. De woningbouw maakt wel dat de verwachte daling van het aantal leerlingen van 11,2 procent wordt beperkt tot 4,1 procent.

Wijnand Kooijmans

In het rapport wordt het opvallend genoemd dat veel scholen vooral zijn geconcentreerd in Oost en West. De afstand tussen de scholen onderling is gering. De nieuwbouwwijk Molenbeek bevindt zich op relatief korte afstand van de scholen in Oost en Midden (De Bron). De toekomstige ruimtebehoefte maakt dat er een grote mate van overcapaciteit bestaat binnen de bestaande scholen. Dit is kostbaar vanwege het onderhoud en de exploitatiekosten die hiermee gepaard gaan. Een overcapaciteit van één à twee lokalen wordt niet als knelpunt gezien, maar als voordeel. De ruimtes komen veelal te pas voor onder meer schoolarts, groepsopdrachten, computerruimte, buitenschoolse opvang, kinderopvang etc.

Als het gaat om de schoolgebouwen wordt gesteld dat een goed onderhouden maar verouderd bestand aan scholen. De gemeente krijgt het advies in te zetten op een ambitie om te vernieuwen. Dit kan tevens schoolbesturen helpen om met een laatste investeringsimpuls vanuit de gemeente te komen tot structureel goede onderwijsgebouwen die ze zelfstandig in stand houden en exploiteren. Binnen de toekomstvisie worden een aantal integrale Kindcentra (IKC's) gerealiseerd. Dit kan door nieuwbouw of levensduur verlengende investeringen in bestaande schoolgebouwen.

Concreet wordt ten aanzien van de Immanuelschool aangegeven dat men nu al te maken heeft met een ruimtekort welke zich ook in de komende jaren blijft voordoen. De oplossing wordt gezien in de overcapaciteit aan ruimte welke in de Da Costaschool in Nunspeet aanwezig is. In Elspeet heeft de Eben Haëzer aangegeven niet te willen participeren in een integraal Kindcentra. De besturen van de Boaz-Jachin en Da Costa (dependance van de Nunspeetse school) willen wel samen onder één dak. Wel worden er eisen gesteld, zoals het behoud van de eigen identiteit door een eigen ingang en eigen aula.

In Nunspeet wordt gestreefd naar het onderbrengen van De Ontdekking, De Morgenster, De Wingerd en speciaal (basis)onderwijs in één Kindcentra. Voor nieuwbouw komen in aanmerking de huidige locaties van De Morgenster en de Petraschool. De St. Franciscusschool en de Ds. A. van Stuyvenbergschool blijven op de huidige locaties. Dit geldt ook voor de Ds. C. de Ridderschool en de Verschoolschool aan het Groenelaantje en de Wingerd VSO in Nunspeet. De Stichting Proo (openbaar onderwijs) streeft erna de Schakel van het huidige aantal van veertig leerlingen weer uit te bouwen tot een school met rond de honderd leerlingen.

In Hulshorst wil de Prinses Beatrixschool het naast gelegen grasveld gebruiken. Ook hebben ze behoefte aan een dorpsvisie.