Geen nieuwe woning in ruil voor saneren recreatieterrein

HULSHORST Een inwoner van Hulshorst krijgt geen toestemming voor de bouw van een woning in ruil voor het saneren van zijn recreatieterrein aan de Killenbeekweg in Hulshorst.

Wijnand Kooijmans

Door de bewoner wordt een beroep gedaan op de tijdelijke beleidsregel recreatieterreinen omzetten in een woonbestemming. Door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders wordt aangegeven dat de aanvraag in strijd is met deze beleidsregel. De aanvrager geeft aan bereid te zijn oude opstallen met asbest te willen verwijderen. Eerder heeft hij al 332 vierkante meter aan gebouwen met asbestplaten gesloopt. Deze ziet hij ook graag meegenomen in de berekening.

De door hem gewenste plek voor een nieuwe woning wordt door het college echter ongeschikt gevonden. De locatie valt binnen de bestemming oude bouwlanden. Hierop is geen ruimte voor nieuwe bebouwing. Het college is wel bereid met hem in gesprek te gaan om te zien of een mogelijke andere oplossing mogelijk is in ruil voor de sloop van bestaande gebouwen.