• Het college wacht met het instellen van een voorrangsregels voor fietsers op de rotonde van de Oenenburgweg met de Elburgerweg.

    Wijnand Kooijmans

Geen komst van coffeeshop Nunspeet

NUNSPEET Door de gemeente Nunspeet wordt vast gehouden aan het beleid geen coffeeshop toe te staan.

Wijnand Kooijmans

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft negatief beslist op een verzoek van burgemeester Harm Jan van Schaik van Harderwijk de mogelijkheden te onderzoeken ook in Nunspeet een coffeeshop te vestigen. Harderwijk staat maximaal één coffeeshop toe.

 

De ervaring leert dat deze ook veel klanten van buiten de gemeente Harderwijk trekt, ook uit Nunspeet. Het voorkomen van overlast, onveiligheidsgevoelens en maatschappelijke onrust waren, zo voert Nunspeet aan, de belangrijkste reden om een coffeeshop niet toe te staan. Voorkomen is volgens het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders beter dan beperken.

 

SIGNAAL Met het niet toestaan van een coffeeshop wordt, zo geeft het college aan, tevens het signaal afgegeven dat drugsgebruik wordt ontmoedigd. Ook wil men voorkomen dat risicojongeren makkelijker in aanraking komen met softdrugs. In al deze argumenten is, zo wordt aangevoerd, geen wijziging ontstaan. Al wordt erkend dat met de komst van een coffeeshop de behoefte aan illegale verkooppunten wordt teruggedrongen.

 

RAADSZAAL Het college gaat onderzoeken of er aanpassingen aan de raadzaal moeten worden getroffen. Dit mede naar aanleiding van vragen van het raadslid Henry Stulen (Gemeentebelang). Recent viel het geluid weg tijdens een commissievergadering. Voorzitter Chris Stoffer (SGP) werd hierdoor gedwongen met een microfoon door de zaal te rennen om commissieleden aan het woord te laten. Ook is de vergadering niet terug te beluisteren, waardoor iedereen het moet doen met een beperkte verslaglegging.

 

Door de Lokale Radio Nunspeet is al eerder aangedrongen om aanpassingen. Onder meer om de beeldkwaliteit van de uitzendingen van de raadsvergaderingen te verbeteren. Tot nu toe is echter niet ingegaan op hun verzoeken. Burgemeester Breunis van de Weerd erkende zelf geen enkel technisch inzicht te bezitten, maar zegde toe dat er een onderzoek komt naar noodzakelijke aanpassingen.

 

MAATREGELEN De verkeersmaatregelen op de Harderwijkerweg in Hulshorst zijn van de baan. Het college wilde hier poorten plaatsen en daarnaast de breedte van de weg optisch versmallen. Hiervoor werd echter geen meerderheid bij de betrokken commissie gevonden. 

OVERSTEEK Het college wacht met het instellen van een voorrangsregels voor fietsers op de rotonde van de Oenenburgweg met de Elburgerweg. Hierover was geklaagd door een inwoner die vindt dat hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Het is de enige rotonde binnen de bebouwde kom waar fietsers geen voorrang hebben. Gewacht wordt hiermee tot de reconstructie van de rotonde is afgerond. Wel heeft de gemeente inmiddels borden geplaatst waarop wordt aangegeven aan fietsers dat zij geen voorrang hebben.