• Archief BDUmedia

Geen financiële tegemoetkoming CPO-project

NUNSPEET De gemeente Nunspeet ziet geen mogelijkheden de CPO-vereniging Beekdal tegemoet te komen in de gestegen kosten van het bouwen van hun woningen. Deze vallen rond de dertigduizend euro duurder uit dan waarvan in januari van dit jaar nog werd uitgegaan.

Wijnand Kooijmans

Eén van de belangrijkste extra kostenposten is het gasloos bouwen. Afhankelijk van de te kiezen installatie gaat het om negen- tot achttienduizend euro per woning. Daarnaast stijgen de prijzen snel. Metselaars die vorig jaar stenen legden voor zestig eurocent per woning vragen nu negentig eurocent tot een euro. Ook installateurs komen om in het werk en vragen, zo is er ervaring van de CPO-vereniging de hoofdprijs.

DUURDER Op zich worden de prijsstijgingen wel begrijpelijk gevonden na de magere jaren in de bouw. Maar de leden vinden dat het nu allemaal wel flink duurder wordt. Het college van burgemeester en wethouders zegt dat de enige echte knop waaraan de gemeente kan draaien de grondprijs is. Dat wordt, overigens ook door de vereniging, niet als een reële optie gezien. Het college vindt dat het niet de taak is van de gemeente de negatieve gevolgen van de marktontwikkeling voor haar rekening te nemen.

Bovendien wordt erop gewezen dat de waarde van de woningen die door de deelnemers wordt achtergelaten ook al tussen de vijf en tien procent is gestegen. De prijsstijging van een woning in de prijsklasse van 200.000 compenseert daarmee, zo zegt het college, grotendeels de hogere bouwkosten. De gemeente heeft voor starters de starterslening als financiële mogelijkheid.

SUBSIDIE Ook provinciale subsidie kan, zo is onderzocht, de pijn niet verlichten. Provinciale CPO-subsidie is, gezien de voortgang van het project, beperkt tot de mogelijkheid van een renteloze lening. Verlaging van de leges levert maar 200 euro aan compensatie op. En zet daarmee geen zoden aan de dijk. Overigens wordt het afwijken van de tarieven niet wenselijk gevonden.

Het verhogen van de subsidie voor externe begeleiding wordt eveneens niet als de oplossing gezien.

Dat geld is bestemd voor een goede kwalitatieve begeleiding van de bouw en niet om prijsstijgingen op te vangen. Al met al ziet het college geen mogelijkheden de financiële prijs enigszins te verlichten.