• Archief BDU Media

Geen duidelijkheid Hof van Blom

HATTEM Er is nog geen duidelijkheid met welke partij Nijhuis Rijssen BV in zee gaat om de zorg in de Hof van Blom te exploiteren. Eerder gaf Nijhuis aan dat begin 2018 meer duidelijk zou zijn over de invulling van de Hof van Blom en in gesprek te zijn met zorgleveranciers.

,,Deze plannen zijn in vertraging geraakt", aldus wethouder Hospers. ,,Anders dan stimuleren kunnen we niet." Driezorg zag vanwege de financiële risico's eerder af om een vernieuwd Hof van Blom te realiseren en verkocht het terrein aan Nijhuis. Het bouwbedrijf dat al langer betrokken is bij de plannen zal het oorspronkelijke plan om verpleeghuisplaatsen en zorgappartementen te realiseren gaan uitvoeren. Gemeente Hattem: ,,Nijhuis Rijssen BV is eigenaar van de Hof van Blom. Deze partij onderhandelt momenteel met verschillende partijen over mogelijke exploitatie van de Hof van Blom. Er is, ondanks eerdere verwachtingen, nog geen duidelijkheid over de resultaten van deze onderhandelingen. De gemeente Hattem is geen partij in deze onderhandelingen en kan het proces daarom niet versnellen of invloed uitoefenen op de keuze."

De start van de bouw werd eerder nog verwacht in het derde kwartaal van 2018. Het aantal inwoners van Hattem dat ouder is dan 65 jaar groeit gestaag. Het is daarom van belang dat het aantal verpleeghuisplekken en levensloopbestendige woningen in Hattem wordt uitgebreid. Voor de gemeente staan vier principes voorop. De kwaliteit van de zorg en de hoeveelheid beschikbare plekken voor intramurale ouderenzorg zijn van groot belang om Hattemers ook in hun latere levensfasen in Hattem huisvesting te kunnen bieden. Verder vindt het college de samenwerking tussen zorgaanbieders belangrijk en de vrijheid om een keuze te maken die past bij de eigen levensovertuiging.