• Herman en Johanna van Essen met vlnr hun zonen Gerrit, Mannes en Herman in 1951.

    archieffoto

Gedenkplek Van Essen in Epe komt

EPE De gedenkplek voor het verzetswerk van de familie Van Essen komt er. Wanneer zich geen bijzondere onvoorziene omstandigheden voordoen kan op vrijdag 19 april, de dag dat Epe in 1945 werd bevrijd, de officiële opening ervan plaats vinden. Een plek waar tevens het verzetswerk van alle andere inwoners van de gemeente Epe wordt herdacht.

Dick van der Veen

Door omstandigheden heeft het 2,5 jaar geduurd om alle procedures, hobbels en tegenslagen te overwinnen. De keuze is gevallen op een constructie met taxushaagjes die de contouren van de voormalige boerderij en andere bebouwing van de familie aan de Wachtelenbergweg weergeven. Een informatiebord verwijst straks naar de gebouwen, met name schuilkelders, die een rol speelden bij het in veiligheid brengen van ruim vijftig onderduikers.

OMGEVING De familie Van Essen deed dat in en om de boerderij en op diverse plaatsen in de bosrijke omgeving. Ze ontving daarvoor waardering uit binnen- en buitenland, onder meer namens de Amerikaanse president Eisenhower en de Britse premier Churchill. Dankzij ruimhartige medewerking van een aantal betrokken ondernemers en organisaties lukte het om de benodigde gelden bijeen te brengen. In dat verband moeten worden genoemd architect H.J. van der Valk, Hoveniersbedrijf Van Triest bv, W. Herms & Zn bv, Lagemaat Sloopwerken bv, Mobiele Houtzagerij Bosch, Briljant Hekwerken, Rabobank Noord-Veluwe en Lions Epe.


ADOPTIE De uitvoerende werkgroep is blij met de toezegging van de W.G. van der Hulstschool en de Hoge Weerdschool om de plek te adopteren. Voor het verduurzamen ervan vraagt ze een bijdrage van bedrijven, particulieren die zich betrokken voelen. Deze kunnen worden over gemaakt op rekening NL02RABO0317 561 723 van de stichting Broken Wings, onder vermelding van gedenkplek Van Essen. Broken Wings ontfermt zich ook over deze gedenkplek, zoals ze dat al doet net betrekking tot diverse andere monumenten in de gemeente Epe. Ze ziet toe op het onderhoud door leerlingen van de scholen met vakkundige hulp van Van Triest. Op de plek van de boerderij was de stort van Axent Groen gevestigd. Deze organisatie stond van meet af aan sympathiek tegenover het voorstel om hier een gedenkplek te realiseren. Verplaatsing van het depot naar de Kweekweg was even een punt, omdat de gemeentewerf wordt verkocht. Inmiddels is dat probleem ook opgelost en lijkt niets de realisering van de plannen nog in de weg te kunnen staan. Bezwaren tegen een gewijzigde bestemming zijn niet te verwachten.


ONDERSTEUNING Het initiatief voor de gedenkplek wordt van meet af aan gesteund door het Sint Anthonie Gilde, Ampt Epe, het Cultuur Historisch Museum Oene, stichting Het Doorgeefluik, stichting Broken Wings '40-'45, genoemde scholen, Veluws Museum Hagedoorns Plaatse en Raad van Kerken Epe. De uitvoerende werkgroep bestaat uit Ben Jonker, Adrie Pol, Willem Veldkamp en Dick van der Veen. Voor inlichtingen: Ben Jonker, telefoon 0578-613756.