• Barry Wensink/BDUmedia

Gedenkplek familie Van Essen 18 april in gebruik

EPE De gedenkplek voor de familie Van Essen wordt donderdag 18 april officieel in gebruik gesteld. Dat gebeurt om 13.30 uur op de plaats aan de Wachtelenbergweg waar vroeger de boerderij van Herman en Johanna van Essen heeft gestaan.

Dick van der Veen

De openingshandeling wordt verricht door Herman van Essen, de jongste zoon van het echtpaar en zijn neef Herman, oudste zoon van zijn broer Mannes. De laatste, die in de oorlogsjaren zijn ouders dapper hielp in het verzet, kwam enkele weken geleden te overlijden. Kinderen van zowel de W.G. van der Hulstschool als de Hoge Weerdschool onderhouden de herdenkingsplek.

Het lag aanvankelijk in de bedoeling om de ingebruikneming op 19 april, de dag dat Epe werd bevrijd, te laten plaats vinden. Omdat het dan Goede Vrijdag is heeft men de procedure een dag verschoven. Een informatiebord op locatie geeft de gebouwen en met name de schuilplaatsen aan waar tientallen mensen uit de handen van de bezetter werden gehouden. Ook worden daarop de ondernemers/sponsoren vermeld die de realisering van de plek mogelijk maakten.