Gait van de Renderklippen

Eikels. Ik kan mien zo veurstellen dat burgemeester Hans van der Hoeve dat woord in de gedachten scheut toe hee de uutspraak van de veurzieningenrechter aover 't zwijnenkerende raster onder de oge kreeg. Eikels die as d'r daor mar genog van valt 't de uutbreiding van 't varkensbestand bevordert. Ule dachten toch zekers niet an wat anders bie dat woord, hein???? De veurzieningenrechter woont niet in Epe, naodat ze mien heb verteld. Die zut in elk geval gien gat in dat hek. De vàrkes evenmin as ze 't hek van deugdelijke kwaliteit maak. Ik bin 'dr niej nao wat 't kolleezje van bee en wee nog ondernemp umme de rechter op andere gedachten te brengen, um zek mar de mazen in 't net of bèter de gaten in 't raster te vinden. In de gaten lup disse kwestie wel. Van der Hoeve wil niet dat zien ingezetenen vertrap wordt deur de meerhoevigen, mar zwijnt daor allesbehalve mee. Nog hàdder as hee op de bescherming van de burgers jaag 't bosvolk op um. En niet zonder gevolg zo as 't d'r noe nao uut zut. Ie heb altied nog weer een hogere macht waor 't gemeentebestuur een beroep op kan doen. Misschiens nog een tip: Teeuwen hef de hande weer vrie. Die lus van 't hele varken naodat ze mien heb verzekerd. Wie hef edacht dat Epe 't varkentje met een pongel geld van de provincie wel effies zol wassen is bedrogen uut ekomen. Ik weet niet of ze 't gaas al besteld heb. Misschiens dat ze 't dan umme de mini golf bane in Wissel kunt zetten. Wel met heel fien gaas waor de buurte niet deur kan loeren umme te zien of Bertus Stief een glaassien of een köppien op taofel zet. Daor heb rechters met kromme tene vaste wel een mening aover. As eenvoudig ingezetene van de Vriestaat Renderklippen snap ie sommige dinge niet . Ik denke dan wat Wissel an geet mar an de varkens die knort bie de volle trog. Ie heb altied volk wat 't varken in de ketel jug as ik dat mag vergelieken met de mini-golf-bane. Van der Hoeve hef ok nog iets waor hee met meer genoegen an terug kan denken. Hee moch zo ongeveer de leste steen van de nieje brandweerkazerne metselen. Of ze töt 't leste monument heb ewacht umme 't um te vraogen weet ik niet. Hans van Norel gaf um de troffel mee nao huus. Kwaodsprèkers zek dat de jongens van de brandweer een inscriptie hadden emaak met de woorde: toch liever op de olde plekke. De burgemeester kik wel wieter as zien neuze lang is. Hee weet bes dat vriewilligers al een steugien niet meer zo in vuur e vlam bint veur 't blussen. En dat 't gemeentebestuur de leste jaoren meer binnenbrandties heb mutten blussen as dat d'r buten plaats vunnen. Deurumme een beroep an de mansluu umme veural vrouwvolk binnen te halen. De brandweer Epe as vermeerderingsbedrief! Daormee krieg ik Merie op de kaste. Die hef zogezegd de straol in as ik hier grappig mee doe. En dan hol ik mien mar gedeisd want 't is niet veur 't eerste dat een kleine vonk een grote brand hef ontsteuken. Zo kot veur de golden brulfte mut ik veurkomen daww niet langer gearmd nao de brand kunt gaon. Ik schrieve dus mar helemaole niet dat Van der Hoeve 't beste zwijnenhoeders kan vraogen en daormee twee vliegen in ene klap kan slaon. Goed gaon. GAIT.