Gait van de Renderklippen

D'r steet vanaomd niks op de agenda en rèkent dan mâr dat 't late wordt. De man is goed in evoerd in de Heerder politiek en kreeg vergangen wèke 't grootste gelieke van de vismâârk. Iets in de geest van ,, Ons komplotje is weer bie-een, allemaol nöalen, allemaol nöalen". En as d'r niks te verhapstukken völt dan nemp wie de ingezonden stukken mar bie de kladden umme daor töt vervelens toe een uur of drie, vier mee vol te praoten. Halverwège stappen 't Meneertien en Hendik uut de Veldsiet op en toen zat d'r nog mar ene op de tribune umme 't geklongel an te heuren. Naodat ze mien verteld heb was dat iemand die de sleutels van de auto van een raodslid in de broekzat had zitten. Nog niet zo lange eleejen zat 't knap vol bie de raodsvergaderings in Heerde. Nog een maond of wat zo deur gaon en ze kunt 't helemaole onder mekare ofdoen. Gien besloten vergaderings meer neudig. Pättie luu inde raod wilt alles van 't college weten: temee ok nog hoe vake of ze zich 's nachts umme drèèjt. An de andre kante mutten bee en wee ok niet meer achter de kiezen hollen as strik neudig, mar a-j ofpraken heb emaak aover geheimhouding van dinge dan ku'j daor vanzelf niet onderuut. En dan 't verschil tussen coalitie en oppositie. A-j ene heurt praoten die van de ene club nao de ander aover geet dan is 't net of ie van Amerikaan Taliban wordt . Ze heb 't wel is aover kort van geheugen mar in de politiek is 't dementeren in de viefde versnelling. Wa-j vandage zwàrt nuumnp verklaor ie mâârn wit. Hoe geleufwaardig kom ie dan nog aover. 't Slimste van alles is dat 't ok nog as ekskuus wordt an eslep. Zo in de gees van: nou ja, daor mu-j wel bie bedenken dat hee of zee noe in de oppositie zit. As of dat een vriebrief is umme een ander gedrag te teunen. As of de politiek iets is veur gespleten persoonlijkheden. Trekken an een dood peerd hef gien zin zek ze, mar da-t mu-j ze dan in de politiek ok is proberen dudelijk te maken. Daor trek ze nog as d'r al gien peerd meer te zien is. Nee, met de vergaderings in Heerde mut 't gauw de andere kante uut. En daor kan de veurzitter een rolle in speulen. Niet mee gaon in 't gevecht, mar oe neutraal opstellen en de spelregels nao lèven. Wat dat an geet is veur mien de griffier een verademing. Die stelt zichzelf kwetsbaar op, nuump 't beessien bie de name en durf ronduut te zeggen dat ze de wiesheid niet in pach hef. Veurzitter: twee rondes en niet meer; in gekomen stukken niet töt een besprèèkpunt opwaarderen en raodsleden die zichzelf buten de agenda umme zo verschrikkelijk graag an 't woord heurt an de bretels trekken en nao een andere ruumte in 't gemeentehuus verwiezen. Daor is noe plekke genog. D'r is moed veur neudig. Niet zelf lange verhalen ofstèken want dan geef ie 't verkeerde veurbeeld. Ze mut met mekare mar is weer een dag de hei op. Ik zol ze anraon daor nog effies mee te wachten want anders zet ze nao de gemeenschap ok zichzelf nog in de kelte. Raod en kleezje bint d'r veur de hele gemeente en niet veur eigen meerdere glorie. Laot dat mar op een groot spandoek op de hei hangen. Ik hebbe ezeg. De groetenisse van de vriestaat Renderklippen namens Merie, Annegien, Bouffon en GAIT.