'Fusie Elburg kan wachten'

OLDEBROEK - ,,Bij samenwerking met Elburg is een bestuurlijke fusie niet direct nodig. Ze ligt ingebed in regionaal verband. Bij de samenwerking met Heerde en Hattem ontbreekt regionale setting en moest bestuurskracht in eigen geledingen worden gezocht", verklaart burgemeester Adriaan Hoogendoorn de verschillen.

door Dick van der Veen

Hij denkt dat het ontbreken van politieke ruimte in Elburg voor een fusie daarom geen probleem vormt. Geeft toe dat daar waar voor Elburg zowel Oldebroek als Nunspeet logische samenwerkingspartners zijn, dat wat Nunspeet betreft voor Oldebroek wat minder voor de hand ligt. ,,Elburg is in vele opzichten een vergelijkbare gemeente als Oldebroek. Beide zijn georiënteerd op zowel het zuiden als het noorden. Maar ook hier geldt dat we graag van de gemeenteraad horen hoe erover wordt gedacht." Het afhaken van Heerde en Hattem verrast hem niet. Hij verwijst daarvoor naar passages die na de verkiezingen van 2014 in beider bestuursakkoorden zijn opgenomen en die een andere kijk op de zaak bloot leggen. Hij blijft erbij dat de in 2013 gedane constatering van de drie H2O-colleges dat een bestuurlijke fusie meer op zou leveren dan ambtelijke samenwerking een reëel perspectief bood, gelet op de samenwerking die in een reeks van voorafgaande jaren groeide. Hoogendoorn verwerpt de kritiek van de Oldebroeker oppositie over het voor de muziek uitlopen van het college en heeft zich erover verbaasd.

Lees het hele verhaal in de papieren versie van Veluweland.nl van woensdag 4 maart.