'Fracties Heerde uit auditoverleg H2O'

HEERDE - In de politiek binnen de gemeente Heerde wordt de laatste tijd steeds vaker vergaderd achter gesloten deuren. Dat is niet transparant en dat staat haaks op de regels van de democratie. De openheid en controleerbaarheid is ver te zoeken. Met name het zogenaamde auditoverleg, waarin specialisten van de fracties technische vragen over financiën en begroting kunnen stellen, wordt de laatste tijd te pas en te onpas gebruikt om geheime / vertrouwelijke informatie te bespreken. Het auditoverleg gaat meer en meer functioneren als een bestuurscommissie. Dat staat op gespannen voet met de openheid die men in Heerde zegt na te streven. In het verlengde daarvan wordt ook in het gezamenlijk H2O auditoverleg achter gesloten deuren gesproken over politieke kwesties inzake het bedrijventerrein H2O.

D66-GroenLinks nam onlangs het besluit om dat gezamenlijke auditoverleg niet meer bij te wonen. De PvdA herkent zich in die stap en overleg tussen de beide fracties op initiatief van de PvdA heeft er toe geleid dat de fracties hierin gezamenlijk optrekken en nog een stap verder willen gaan.

De PvdA en D66/GroenLinks hebben besloten dat ze slechts dan willen deelnemen aan een auditoverleg als het gaat om stukken in het kader van de begrotingscyclus. Zij zullen zich terugtrekken als het gaat om onderwerpen, die hier buiten vallen.

De fracties hebben grote moeite met het feit dat er steeds meer informatie onder geheimhouding gedeeld wordt, met name bij moeilijke dossiers. Het gevolg is, dat raadsleden niets met die informatie kunnen bij eventuele besluitvorming in de raad.

De gemeente Heerde loopt grote financiële risico's binnen dit project daarom willen de fracties juist meer openheid en transparantie.

De auditcommissie is ooit opgericht om financiële stukken die ter behandeling in de raad komen voor te bereiden. Van deze vergaderingen worden dan notulen gemaakt die dan weer in het openbaar vastgesteld worden. Deze structuur is erg positief en zorgt ervoor dat de besluitvorming in de raad op een nette en vlotte manier verloopt. De fracties zullen dan ook blijven deelnemen aan deze kerntaak van de auditcommissie in de gemeente Heerde.

Fractie D66-GroenLinks,

Fractie PvdA