• Barry Wensink/BDUmedia

Flink meer meldingen van alcohol- en drugsgebruik in Nunspeet

NUNSPEET Het aantal meldingen bij de politie door overlast van alcohol- en drugsgebruik is in 2017 binnen de gemeente Nunspeet met 27 procent gestegen. Dat maakte burgemeester Breunis van de Weerd dinsdagavond bekend tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in de Veluvine.

Wijnand Kooijmans

Van de Weerd wil het aantal meldingen graag terug zien lopen en riep ouders, scholen, sportverenigingen, kerken maar ook wijkagenten op hieraan een steentje bij te dragen Excessief alcoholgebruik is, zo gaf hij aan, niet apart op te lossen maar samen moet men ver kunnen komen.

INWONERS Het aantal inwoners van de gemeente Nunspeet is met rond de 250 toegenomen tot 27.089 mensen Economisch gaat het ook beter. Binnen de gemeente is nog maar 2,8 procent van de beroepsbevolking afhankelijk van een WW-uitkering waar landelijk het gemiddelde een procent hoger ligt.

Het gaat om 385 werklozen waarvan er maar tien onder de 25 jaar zijn. Dat betekent, zo gaf Van de Weerd aan, dat de jeugdwerkloosheid maar zeer beperkt is. Het aantal bijstandsuitkeringen gaf eveneens een lichte daling te zien en bedraagt nu 301 personen. Dit is beter dan verwacht omdat door de komst van nieuwe doelgroepen met een arbeidsbeperking een stijging was verwacht.

UITKERING In totaal is 1,9 procent van de bevolking binnen de gemeente Nunspeet afhankelijk van een uitkering, tegen landelijk 4,1 procent. Voor 2018 verwacht Nunspeets eerste burger een verdere positieve ontwikkeling op het gebied van de economie en de arbeidsmarkt.

De economische groei was in 2017 overigens wel minder dan een jaar eerder. In 2016 was de groei 2,8 procent, vorig jaar maar 1 procent, Van de Weerd verwacht wel dat dit percentage stijgt. Onder meer door de komst van meerdere bedrijven op De Kolk. De vrijkomende locaties en gebouwen bieden wat hem betreft kansen voor andere bedrijven die willen uitbreiden of verhuizen. De Elspeetse ondernemers werden door hem opgeroepen om, samen met de gemeente, de schouders te zetten onder de komst van een bedrijvenstrip.

VEILIGHEID Wat betreft veiligheid gaat het, zo gaf Van de Weerd aan, in de gemeente Nunspeet de goede kant op. Het touwtje van Jan Terlouw kan echter niet uit de brievenbus. De definitieve cijfers zijn nog niet bekend

maar wel kan Van de Weerd al aangegeven dat het aantal woninginbraken, overvallen, overlastsituaties (ondanks de toename als gevolg van alcohol en drugs) en gewelddiefstallen opnieuw is gedaald.

Opvallend noemt Van de Weerd de enorme toename van de meldingen personen met verward gedrag. 'Hier zien we dat een veranderde visie op de behandeling en omgang met cliënten in de geestelijke gezondheidszorg flinke effecten kunnen hebben. In financieel opzicht zal deze zorg best een paar miljoen euro goedkoper zijn geworden. Maar de effecten deze af te wimpelen op politie en gemeente zijn fors. Ik heb mijn vraagtekens bij het netto financieel resultaat."

INCIDENTEN Van de Weerd kan melden dat de jaarwisseling binnen de gemeente Nunspeet zonder incidenten is verlopen. Hij riep iedereen op de ogen niet te sluiten voor de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Tot slot gaf hij aan dat mensen moeten veranderen maar ook zichzelf moeten blijven. De gemeente moet de menselijke maat blijven zien.