• Archief BDUmedia

Felle kritiek VVD Epe op gang van zaken Plus OV

EPE De VVD-fractie in Epe heeft grote twijfel aan het verlengen van een vervoersovereenkomst met PlusOV. Het stelt dat de organisatie tot nu toe in gebreke is gebleven. Kan ook niet leven met de situatie waarin het college al op 2 oktober een besluit neemt over verlenging en de raad pas op 11 oktober de directeur van Plus OV kan bevragen 'en dan ook nog maar drie kwartier.'

Dick van der Veen

De fractie stelt liefst 25 vragen aan het Eper college. Daarin klinkt de twijfel door of de organisatie voldoende voertuigen bezit om het WMO-vervoer te realiseren. Wel ook de vraag of de gemeente Epe zelf wel op tijd gegevens heeft aangeleverd. Men wil weten of het rijden op groen gas volgens de aanbesteding heeft plaats gevonden. ,,Hoeveel procent mag de vervoerder er naast zitten, wat is het financiële resultaat voor Epe, hoe denken de klanten over de dienstverlening", zijn andere vragen. De VVD constateert dat Epe eerder al 300.000 euro extra bij moest leggen.