Extra inzet op huisvesting statushouders Elburg

ELBURG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg stelt de gemeenteraad voor om in 2016 negentig personen waarvan de asielaanvraag is toegewezen - de zogenoemde statushouders - te huisvesten. Volgens burgemeester Frans de Lange kiest de gemeente daarmee voor een zorgvuldig beleid: ,,De taakstelling voor 2016 betreft zestig statushouders en die is al fors hoger dan voorgaande jaren. Lettend op de omvang van de huidige problematiek stellen wij aan de raad voor om huisvesting te bieden aan dertig extra statushouders."

In het raadsvoorstel gaat het college ook in op het tekort aan betaalbare woningen. Burgemeester Frans de Lange: ,,De extra statushouders moeten wel ergens kunnen wonen en dat zet de woningmarkt wel onder druk. Daarom stellen we de raad ook voor om woningbouwcorporaties en andere partijen versneld de mogelijkheid te bieden om honderd extra sociale huurwoningen te realiseren. Als de raad hiermee instemt dan beschikken we in de komende jaren naar verwachting over voldoende woonruimte voor zowel onze huidige woningzoekenden als de extra statushouders."

Het college heeft vastgesteld dat er in de regio voldoende noodopvangplaatsen voor vluchtelingen zijn, zodat Elburg zich beter kan richten op de doorstroming vanuit de asielzoekerscentra (AZC's). Mocht er een AZC in een buurgemeente komen, dan vindt afstemming plaats. Waar nodig zoekt de gemeente de samenwerking. ,,We zijn ook benieuwd naar wat de Elburgse samenleving te bieden heeft", zegt burgemeester Frans de Lange. ,,Er zijn vast inwoners en partijen die betaalbare woonruimte willen verhuren of willen helpen bij het begeleiden van nieuwe statushouders. We gaan dit graag bij onze inwoners inventariseren."