Evaluatie van de Kampen wordt volgens planning afgerond

HATTEM Tot aan komende zomer is de gemeente Hattem bezig met de evaluatie van de verkeersmaatregelen in de omliggende straten van de Hogenkamp. In juni 2016 zijn de werkzaamheden aan de riolering en de herinrichting van de straten afgerond. Het ontwerp voor de buurt is tot stand gekomen in een ontwerptraject met de buurtbewoners. Op verschillende plekken is de voorrangssituatie gewijzigd met behulp van uitritten. Sinds de oplevering zijn er af en toe klachten van omwonenden en bezoekers van de buurt dat de uitritconstructies te hoog zijn. Een scan van de tussentijdse resultaten van de evaluatie noopt echter niet tot ad hoc maatregelen.

Doel van de werkzaamheden en aangepaste inrichting was minder sluipverkeer, een lagere snelheid van gemotoriseerd verkeer en voldoende parkeerplaatsen in de buurt. Uit de eerste resultaten van de evaluatie blijkt dat de snelheid van het verkeer en de hoeveelheid verkeer inderdaad sterk zijn afgenomen: 85 procent van de bestuurders houdt zich aan de snelheid van maximaal 30 kilometer per uur en er is een daling van meer dan 50 procent van de verkeersbewegingen.

In de evaluatiecommissie, bestaande uit bewoners van de buurt en deskundigen, is een zorgvuldig evaluatieproces vastgesteld. De evaluatie bestaat uit metingen van de hoeveelheid verkeer en de snelheid van het verkeer in de verschillende straten van de buurt op verschillende dagen en tijdstippen. Daarnaast zijn schades en incidenten beoordeeld en wordt er onder de bewoners van de buurt een enquête afgenomen om van hen te horen wat zij van de maatregelen vinden.

In februari vindt een derde serie tellingen en metingen plaats. Begin maart is er een informatieavond voor de buurtbewoners. Tijdens deze avond wordt het proces van de evaluatie en de enquête besproken. De enquête zelf wordt begin april onder de buurtbewoners afgenomen. In mei zijn de resultaten bekend en worden deze gedeeld met de buurt. In juni volgt dan een advies aan het college van B&W en daarna eventuele maatregelen.

Verantwoordelijk wethouder Jan van der Heeden is tevreden met de eerste uitkomsten van de evaluatie: ,,Bij het college staat verkeersveiligheid altijd op de eerste plaats. Ons doel was om de buurt veiliger te maken: minder gemotoriseerd verkeer en het verkeer dat er komt, houdt zich aan de maximum snelheid. Op basis van de eerste tellingen lijkt het er op dat we die doelstellingen gaan halen."