• Barry Wensink/BDUmedia

Euroma: voorkeur H2O terrein

VELUWE De colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek lijken er van doordrongen dat ze hun tegenstrijdige belangen ondergeschikt moeten maken aan dat wat hen samen voor ogen staat: het voorkomen van een grotere deficit met betrekking tot het bedrijventerrein Hattemerbroek. Daarbij vormt de verplaatsing van Euroma Wapenveld de draaischijf.

door Dick van der Veen

In reactie op vragen van de fracties van PvdA en CDA in Oldebroek geeft het college daar aan dat Van Werven geen belemmering wil vormen voor de komst van Euroma en dat het Wapenveldse bedrijf zelf ook prioriteit geeft aan verplaatsing naar het H2O-terrein boven die naar het perceel van de voormalige Berghuizer papierfabriek. De Heerder wethouder Gerrit van Dijk heeft volgens het college correct gehandeld door zich in die functie sterk te maken voor behoud van Euroma in Wapenveld. Niet dus in zijn hoedanigheid van commissaris van de ontwikkelingsmaatschappij. Oldebroek denkt er uit te kunnen komen in gesprekken met Euroma, de partners Hattem en Heerde, de BV en de provincie Gelderland.

Overigens is Heerde niet mordicus tegen verplaatsing van Euroma naar Hattemerbroek en zijn de inspanningen om het bedrijf in Wapenveld te houden te zien als een vangnet, zo wordt geantwoord. Een en ander is afgestemd met de partners Hattem en Heerde. In het kader van Vernieuwd Perspectief spraken gisteren (dinsdag) de drie colleges onder meer over de nieuwe ontsluiting van de A28, de milieu categorisering en de bouwhoogte. De leefbaarheid van de kern Hattemerbroek is daarbij in het geding. Behalve Euroma is ook de komst van Consmema en Brimos naar het bedrijventerrein H2O actueel.

Het blijkt een misvatting dat de provincie alleen subsidie beschikbaar stelt voor verplaatsing van Euroma naar Hattemerbroek. Dat geld kan ook worden ingezet voor verhuizing binnen

Wapenveld. Euroma neemt zelf deze maand een beslissing.

Hangijzer

De realisering van een afslag A28 naar het H2O-terrein is een heet hangijzer. Het Oldebroeker college waagt zich niet aan de concreet antwoord op de vragen over de houding van Heerde dat bijzondere voorwaarden stelt, biet bereid zou zijn mee te betalen en Oldebroek zou dwingen grond van de BV H2O terug te kopen. En al evenmin op de vraag wie een bedrag van 5 miljoen moet ophoesten voor de verplaatsing van Euroma.

Het beslagleggen op banktegoeden houdt volgens b en w van Oldebroek geen gevaar in voor directe bedrijfsvoering. ,,De rechter wenst nadere informatie van de kant van H2O.'' Over de blunder die werd gemaakt door bij de zitting afwezig te zijn zie elders op de pagina Oldebroek in deze krant.

Tenslotte is men het eens met vragenstellers dat op het gebied van communicatie veel te verbeteren valt. In dat verband is al een casemanager aangesteld en vinden gezamenlijke vergaderingen van audit commissies plaats.. Dat desondanks onvrede beklijft over het niet gelijktijdig en gelijkwaardig informeren van de drie gemeenteraden is evident.