• Bedrijvenpark H2O, gezien vanaf de A28 richting Zwolle.

    Jeroen Keep

Euroma niet naar Heerde

HEERDE Het college van burgemeester en wethouders van Heerde is teleurgesteld over het besluit dat de directie van Euroma heeft genomen om vanuit Wapenveld naar bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle te verhuizen en niet naar het H2O-bedrijventerrein of Wapenveld-Noord.

Heerde deed er alles aan om het bedrijf binnen de gemeentegrenzen te houden en had er moeite mee dat het naar het H2O-terrein zou verkassen. Nu is van beide geen sprake, meldt de gemeente in een persbericht.

De keuze van Euroma is een verrassing voor het college. Vanuit de drie H2O-gemeenten (Hattem, Heerde en Oldebroek) en de directie van het bedrijventerrein H2O is er in de afgelopen periode hard aan gewerkt om Euroma voor de regio te behouden. Naast het H2O-bedrijventerrein zag Euroma ook de Hessenpoort en Wapenveld-Noord als mogelijke locaties. Bij de H2O-gemeenten leefde sterk het gevoel dat Euroma voor de regio zou kiezen. Helaas heeft het bedrijf toch anders besloten", aldushet college van burgemeester en wethouders.

Daarnaast spreekt het college haar zorgen uit over de positie van de huidige medewerkers, voor wie de reisafstand aanzienlijk zal toenemen. Na de eerdere sluiting van Berghuizer Papierfabriek en het niet door gaan van het recreatiepark Ennerveld opnieuw een gevoelige klap voor de werkgelegenheid in de gemeente Heerde en met name in het dorp Wapenveld. De fractie D66/Groen Links stelde onlangs al vast dat het met Euroma voor Heerde verkeerd af zou lopen, maar dat werd toen van alle kanten tegen gesproken.