'Euroma in Heerde houden'

HEERDE Na het tekenen van een intentieovereenkomst haakt Euroma af voor overgang naar het H2O-terrein. De raad van Heerde buigt zich over de plannen om het bedrijf in eigen gemeente te houden en de partners Oldebroek en Hattem zijn daarvan onwetend. Ex-voorzitter Steenbergen van de Raad van Commissarissen schuift de Zwarte Piet naar wethouder Van Dijk die het bedrijf zou hebben aangemoedigd niet naar H2O te gaan.

door Dick van der Veen

D66/Groen Links verlangt van het college opheldering en wil de ernstige beschuldiging gepareerd zien. Neemt er genoegen mee dat het college daarvoor tot september de tijd krijgt. Maar wel op voorwaarde dat Heerde meer serieus werkt aan de optie H2O. ,,De coalitie steekt de kop in het zand", zegt een teleurgestelde fractieleider Sylvia van Amerongen als de raad een motie van die strekking afwijst. Die vindt de twee sporen niet gelijkwaardig en wil eerst en vooral Euroma 'thuis' houden. Herhaalde pogingen om de motie zo in te delen dat de gehele raad ermee kan leven falen; de sfeer wordt steeds grimmiger. De raadsmeerderheid verwijt D66/Groen Links een motie erdoor te drukken met dingen die voor iedereen glashelder zijn. Steenbergen ondertussen onderhoudt zich tijdens de schorsingen met 'vriend en vijand', debatteert en laat ook nog eens naast Euroma Wehkamp als kandidaat voor H2O de revue passeren. De raadsmeerderheid spreekt geen wens uit verkassen naar H2O evenveel gewicht te geven als behoud voor Wapenveld. Gaat er niet van uit dat bestemmingsplanwijziging onmogelijk is en dat met next best genoegen moet worden genomen. Voor de oppositie is dat het onverantwoord risico nemen dat Euroma naar Harderwijk of een andere plek buiten de regio verkast.

Vervolg

Er is geen gezamenlijke regie wat H2O betreft, laat Steenbergen weten aan iedereen die dat horen wil. D66/Groen Links gooit in een verzoek aan het college om helderheid nog wat olie op het vuur met de opmerking ,het is zeer denkbaar dat de gang van zaken bij Euroma niet op zichzelf staat' en betreurt dat er geen steun is voor een raadsenquête om in breder verband een evenwichtig beeld te krijgen van een aantal cases die gepasseerd zijn. ,,Er zijn vragen boven de markt blijven hangen die schade doen aan alle betrokkenen en wat de samenwerking in H2O-verband betreft raakt het zelfs aan de integriteit van de wethouder.' En: ,,Op welk moment is door wie besloten dat de komst van Euroma naar H2O definitief van de baan is; lag op dat moment het alternatief Berghuizerterrein al op tafel? Waar ligt de voorkeur van de provincie? Moet Euroma niet alsnog zelf een keuze kunnen maken? Hoe kan het zijn dat Oldebroek en Hattem onwetend zijn van de plannen van Euroma om voor het Berghuizerterrein te opteren.? Allemaal vragen die in september van een antwoord worden voorzien. Maar wat doet er in de tussentijd Euroma? Burgemeester Inez Pijnenburg wil alles op alles zetten en oogst daarvoor waardering van de gehele raad.

Foto: ;Wethouder Van Dijk laat zich niet uit de tent lokken.