• Kijkje op de deel van de monumentale boerderij.

    Erve IJzerman

Erve IJzerman wordt eerste Nederlandse zuivelmuseum

WAPENVELD Het gaat er dan toch van komen. In het voorjaar van 2018 start Erve IJzerman aan de Kanaaldijk als eerste Nederlandse zuivelmuseum. In combinatie met een horecavoorziening in de varkensstal van de monumentale IJsselhoeve. Bovendien ondergaat de voorkamer een metamorfose als gedenkhoek van Annie Oosterbroek-Dutschun. Deze schrijfster van streekromans groeide op in Wapenveld.

Dick van der Veen

De stichting Erve IJzerman draagt zorg voor de exploitatie. Eigenaar van de boerderij is BOEI, een maatschappelijke onderneming die de focus heeft gericht op herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. Zij maakt de boerderij klaar voor nieuw gebruik. Ze richt zich op het ontsluiten van het Nederlands erfgoed voor burgers, alsmede het ontsluiten en doorgeven van haar verhalen aan volgende generaties.

Dat gebeurt in samenwerking met de Stichting De Melkmaten. Deze beheert een omvangrijke collectie voorwerpen uit het rijke Nederlandse zuivelverleden. Daaronder vallen ook laboratoriummaterialen en historische transportmiddelen. Ze heeft veel informatie over oude melkwinkels en sowieso een omvangrijk archief.

BOEI verricht de komende tijd voorbereidende werkzaamheden zoals riolering, toiletvoorziening, elektra en verwarming. De planning omvat tevens een parkeerplaats en fietsenstalling. Om dat te realiseren is tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig. ,,De eigenaar geeft ons twee jaar de tijd om tot eren levensvatbare exploitatie te komen. Ondertussen werken we samen met deze en met de gemeente Heerde aan het vervolgtraject. Dat is de inrichting van de hele boerderij tot het eerste Nederlandse zuivelmuseum", zegt voorzitter Jan Nitrauw van de beheersorganisatie.

DEPOT Stichting De Melkmaten is in staat haar omvangrijke collectie naar Wapenveld te halen omdat in een hal van Ir.R.R. Van der Zeelaan Vastgoed een depotfunctie is ingericht. Daar vindt registratie en ontsluiting plaats. Ook wordt in de boerderij een speciale kamer ingericht voor het onderbrengen van het omvangrijke archief van De Melkmaten. Er zijn voornemens om in de paardenstallen een aantal deelcollecties over de zuivelhistorie te presenteren.

In 2018 is het honderd jaar geleden dat Annie Oosterbroek werd geboren. De Annemarie-trilogie van de schrijfster speelt zich geheel af in Erve IJzerman. De voorlopige plannen gaan uit van een route door de boerderij die een beeld geeft van de situatie zoals in de boeken beschreven. Tevens gaan de gedachten uit naar verschillende arrangementen en activiteiten.

Wat de horeca-gelegenheid betreft: bezoekers worden er ontvangen in de varkensstallen. In elk varkenshok komt een zitje waar ze zullen kunnen genieten van koffie, ijs en andere producten. De stichting richt zich de komende tijd vooral op het werven van vrijwilligers die nodig zijn voor diverse taken. Voor inlichtingen telefoon 06-15194780 of info@erveijzerman.nl.

Meer op www.zuivelmuseum.nl.