Erik Jansen nieuw raadslid ChristenUnie Elburg

ELBURG In de raadsvergadering van 13 juni zal naar verwachting Erik Jansen namens de ChristenUnie worden beëdigd als nieuw raadslid van de gemeente Elburg. Erik Jansen volgt Cor Wijnolts op, die afscheid moet nemen.

Cor Wijnolts heeft aangegeven de werkzaamheden voor de gemeenteraad niet goed meer te kunnen combineren met zijn werkzaamheden en privéleven. Fractievoorzitter Han Dickhof geeft aan het erg jammer te vinden dat met Cor een rasondernemer uit de fractie gaat:,,Zijn inzicht in (de lokale) economie is voor ons erg belangrijk, en we zijn dan ook blij dat Cor, ondanks dat hij stopt, heeft aangegeven nog steeds advies te willen geven als dat nodig is. Met Erik Jansen krijgen we er een kundig persoon bij. Zijn ervaring op gebied van onderwijs, WMO en minima is een welkome aanvulling."

Erik Jansen: ,,Ik zet mij als christen graag dienend in voor de medemens. Omzien naar zwakkeren, minder bedeelden of hen die op de vlucht zijn zie ik daarin als uitdagingen. Maar ook onze jeugd, want daarmee hebben we de toekomst. En de Christen Unie is een partij die daar zeker voor staat!".

In het dagelijks leven is Erik Jansen werkzaam als teamleider van het Nuborgh College Lambert Franckens.