• Archief BDUmedia

Erfafscheiding mag blijven staan van Raad van State

VIERHOUTEN Een inwoner van Vierhouten heeft opnieuw bot gevangen bij de Raad van State met zijn verzoek handhavend op te treden tegen een door zijn buurman geplaatste erfafscheiding aan de Waskolkweg.

Door betrokkene werd een verzoek handhavend op te treden ingediend bij het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders. Volgens hem omdat de erfafscheiding op zijn grond is geplaatst. De buurman vindt echter dat de grond door verjaring zijn eigendom is geworden. In eerste instantie werd de eigenaar van de erfafscheiding een dwangsom opgelegd met de eis dat de schutting moest worden afgebroken. Twee maanden later werd de erfafscheiding alsnog gelegaliseerd.

Het verzoek handhavend op te treden werd in november 2017 afgewezen. Daarna werd zijn bezwaar tegen deze weigering in maart 2018 ook afgewezen. In augustus 2018 stelde de rechtbank de gemeente in het gelijk. De Raad van State verwijst naar een eerder uitspraak van dit rechtscollege van november 2018. Hierin werd geoordeeld dat de gemeente een vergunning heeft verleend voor de erfafscheiding zoals deze aanwezig is. Op grond daarvan oordeelt de Raad van State nu opnieuw dat de rechtbank het verzoek om handhavend op te treden terecht heeft afgewezen.