• Barry Wensink/BDUmedia

Erepenning voor bestuursleden Stichting Behoud van Elburger Botters

ELBURG Burgemeester Frans de Lange heeft vrijdagavond 11 september aan de bestuursleden Henk Hulst en Hans van den Pol van de Stichting tot Behoud van de Elburger Botters de erepenning van de gemeente Elburg uitgereikt. Hiervoor heeft het college van burgemeester en wethouders van Elburg op 8 augustus jl. een besluit genomen. Henk Hulst en Hans van den Pol hebben de erepenning ontvangen als blijk van waardering voor hun verdiensten op cultureel terrein. Beiden hebben gedurende 40 jaar als bestuurslid van de Stichting tot Behoud van Elburger Botters een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van het cultureel erfgoed van Elburg.

Burgemeester Frans de Lange prees de beide heren voor hun grote inzet: "De botters en alles wat daarmee samenhangt hebben Elburg landelijk op de kaart gezet. Daar hebben jullie een grote rol in gespeeld." Hij verraste de beide bestuursleden met de plechtigheid van de uitreiking van de erepenning tijdens de receptie in 't Blinde Peerd, die gehouden werd in verband met het 40 jarig bestaan van de Botterstichting. Tijdens deze receptie hebben Henk Hulst en Hans van den Pol hebben als bestuurslid afscheid genomen. Onder de volle zaal met genodigden waren veel vertegenwoordigers van botterverenigingen uit andere oude Zuiderzeesteden.

De erepenning is sinds de invoering in 1956 slechts 14 keer uitgereikt, waarvan de laatste keer in 2008. Het is de eerste keer dat een uitreiking hiervan heeft plaatsgevonden aan twee personen tegelijk.

De gemeente kent een erepenning toe als blijk van waardering aan personen, die zich voor de gemeente Elburg op algemeen erkende wijze buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Hierbij valt te denken aan promotionele activiteiten, de cultuur, de wetenschap, de economie, op het maatschappelijke vlak of de sport.