• De groep geslaagde cursisten het de aan hen uitgereikte certificaten.

    Dick van der Veen

Eper ondernemers worden 'Gastheer in het Landschap'

EPE Vijfentwintig recreatieondernemers uit Epe sloten de cursus Gastheer in het Landschap van het Instituut (IVN) voor natuureducatie en duurzaamheid af met een excursie waarin bijzondere elementen in de natuurlijke omgeving werden (h)erkend. Aan het eind ervan ontvingen ze uit handen van wethouder Robert Scholten een certificaat en gevelbordje dat hen onderscheidt.

Dick van der Veen

Nadat Heerde de Gelderse primeur had is Epe snel gevolgd in het mobiliseren van recreatieve krachten. Stefanie Janssen, Koen van Loon en Mette Sijtsma van het IVN smeedde tijdens een viertal bijeenkomsten individualisten tot een hechte groep die gaandeweg elkaar leren vinden. In Nederland zijn er al zo'n 2.000 Gastheren in het Landschap die de meerwaarde van promoten in samenwerking ontdekten. Inmiddels zitten Bronkhorst en Apeldoorn in de wachtkamer daar waar een aantal; gemeenten op de Noordwest Veluwe op z'n minst geïnteresseerd is. Wie weet dat de toeristische informatie punten in Heerde ook een voorbeeld voor Epe. De wil tot samenwerking in breder verband is hoe dan ook aanwezig bij de sector in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. Fokko Andringa confronteerde het gezelschap tijdens een pittige wandeling met de omwenteling die plaats vindt in voormalige productiebossen.

Eigenaren van landgoederen, zoals het grootste particuliere, dat van Tongeren, hebben toenemende recreatie hard nodig om hun broek op te kunnen houden. Door in te spelen op de mogelijkheden die het wijzigingen van de grondwaterstand biedt, ontstaat een gebied waar bijzondere flora en fauna de kop opsteken, zoals de wilde orchidee. ,,U als sector hebt een taak de gasten erop te wijzen dat het plukken ervan niet alleen verboden is, maar ook volstrekt zinloos omdat de plant het in de eigen tuin, met compost en mest als voedingsstof, volstrekt kansloos is. Er is in ruime mate openstelling van al dat fraais, maar de huiver bestaat dat hondeneigenaren het verpesten. Het stikt hier van het wild. Honden die een zwijn aanvallen doen dat waarschijnlijk slechts één keer. Wanneer ze herten en reeën najagen is dat erger. Per dag vinden op de Veluwe 300 ongevallen plaats met dieren die in paniek de weg op rennen."

DIVERS Een verwijzing naar natuurgebied de Renderklippen, waar honden wel vrij spel hebben zou mens, dier en natuur een grote dienst bewijzen. In Vaassen confronteerde de stichting Sprengen en Beken het gezelschap met watermolens en met een deel van het Kroondomein waar anders dan in de gemeentelijke bossen ecologisch beheer plaats vindt. Verder informatie over vennetjes die door onvoorzichtigheid leeglopen wanneer de dunne ijzerlaag wordt doorgeprikt. De kwelgebieden die de diverse beken in de richting van de IJssel voeden kwamen eveneens onder de aandacht. Allemaal bijzonderheden waar de gastheren hun bezoek op kunnen attenderen. En als uitsmijter zo maar een zwijn met drie jongen dat zich liet bewonderen. Hoezo Epe 100 procent wild?