Epe zet in op glasvezel en recreatie

EPE De gemeente Epe vraagt in de perspectiefnota 2016-2019 aan de raad hoe deze denkt over het inzetten van geld voor twee onderzoeken: naar glasvezel in het buitengebied en het instellen van een bedrijveninvesteringszone. Dat is een gebied waarbinnen ondernemers en bedrijven gezamenlijk aantrekkelijkheid en veiligheid borgen. Het college stelt de raad ook voor om bij de begrotingsbehandeling een keuze te maken over de mogelijkheden rondom het heffen van precariobelasting op leidingen. Verder aandacht voor de ontwikkeling van het Apeldoorns kanaal, een nieuwe regeling over de aanpak van stikstof gericht op het buitengebied, een nieuwe opzet van maatwerkvervoer en de provinciale ontwikkeling van recreatie en toerisme op de Veluwe. Op donderdag 28 mei staat de nota op de agenda van de raadscommissie. De gemeenteraad neemt donderdag 11 juni een beslissing over deze nota.