• Saskia Kluit legt uit waar de Fietsersbond zich richting 2040 op richt.

    Dick van der Veen

Epe werkt hard aan verbeteren (zand)paden

EMST De Fietsersbond Epe doet een beroep op de gemeenten Heerde en Hattem om zich aan te sluiten teneinde als Noord Veluwe een sterker signaal af te geven. Tegelijkertijd een oproep aan ambtenaren om 'het fietsen beter tussen de oren te krijgen', hetgeen zich kan vertalen in beleid.

Dick van der Veen

Een minisymposium in de nieuwe Hezebrink brengt overigens aan het licht dat de afdeling Epe zich goed verstaat met de lokale overheid en in gezamenlijkheid werkt aan verbeteringen. Geen simpele opgave, zo blijkt uit de bijdrage van wethouder Robert Scholten. ,,We hebben 164 kilometer aan zandpaden, die iedere aanwonende het liefst in puike conditie ziet. Het is een kwestie van keuzes maken. Daarbij hebben veilige routes voor scholieren prioriteit."

VOLTREKKEN Verbeteringen hebben zich voltrokken of staan op de rol met betrekking onder meer tot situaties rond de Anne de Vriesschool in Epe, Gerardus Majella/De Sprenge in Vaassen, unilocatie Wachtelenbergweg Epe, fietsverhuur bij openbaar vervoer, middengeleider Hoofdstraat-Bloemstraat Epe. Vragen uit de zaal waarom onder andere het fietspad Jagtlustweg is verdwenen. Het heeft te maken met functionaliteit en selectie. Zo kan het gebeuren dat enkele asfaltpaden de metamorfose in zandwegen ondergaan. Inbreng van de bond leidde ertoe dat onder andere 50 hinderlijke paaltjes op het traject naar Apeldoorn verdwenen, het fietspad langs de Tongerenseweg niet langer in het duister is gehuld en dat bij gladheid strooiroutes naar scholen prioriteit krijgen. Ze gaat voor een nieuwe fietsnota,voor een snelfietsroute naar zowel Apeldoorn als Zwolle en voor de nominatie Fietsgemeente 2022. Wat de samenwerking betreft bestaat met Heerde al contact over oplaadpunten. De wens is deze gemeente bij de kerngroep van zes leden te betrekken. Sakia Kluit, directrice Fietsersbond Nederland, actief in de European Cycling Federation, ontvouwt en verklaart landelijke plannen en tendensen. ,,Nederlanders hebben een unieke fietscultuur: zeer divers, minder obstinate reacties van andere weggebruikers. In het openbaar vervoer blijven we achter met de trein-fiets-combinatie, hebben we te maken met innovaties die steeds meer beslag leggen op fietspaden die geen centimeter breder worden. Deze weigeren is geen optie." De bond bereikte twintig procent groei fietsgebruik in tien jaar. Er is veel werk aan de winkel met het onder andere het inrichten van kruisingen, nodig omdat waar de meeste ongevallen plaats vinden. De rol van de fiets zal zijn om stad en dorp mooier te maken. Saskia is geen voorstander van verplichte helmen, onder meer omdat het ertoe leidt dat 10 procent van de kinderen dan afhaakt.,,Minder fietsers zwakken de aandacht van het gemotoriseerd verkeer voor de zwakkere in het verkeer af."

Tijdens een paneldiscussie aandacht voor een samenhangend netwerk van utilitaire en recreatieve fietsvoorzieningen. De Fietsersbond zit er in programma's raadsverkiezingen bovenop.