• Roos Koole

Epe werkt aan beleid voor verwarde personen

EPE De gemeente Epe heeft een concept verordening aanpak personen met verward gedrag vastgesteld. Deze groep mensen wordt landelijk steeds groter.

Dick van der Veen

Het stuk ligt tot en met 23 mei ter inzage in de Publiekswinkel van het gemeentehuis op werkdagen tussen 8.00-12.00 uur en op woensdag van 8.00-20.00 uur. Men kan reageren via college b en w Epe, Postbus 600, 8160 AP, Epe. Ook per e-mail via heleen.hartkamp@epe.nl De inspraakreacties worden verwerkt in een definitieve verordening. Deze gaat voor besluitvorming naar college en gemeenteraad.