• De mast aan de W.G. van der Hulststraat leverde voor het gemeentebestuur een pijnlijke nederlaag bij de Raad van State op.

    Dick van der Veen

Epe wacht in spanning op houding KPN

EPE In een uiterste poging om een zendmast in Schaveren op een plaats te krijgen die voor alle partijen aanvaardbaar is, gaat wethouder Joop van Nuijs nog eens met KPN om de tafel. Indien evenwel de provider vast houdt aan die bij Reina's Hoeve dan heeft de lokale overheid geen poot om op te staan.

Dick van der Veen

Dat is de uitkomst van een hernieuwd debat over een gevoelige kwestie. Gevoelig omdat er veel inwoners de vraag aan hangt in hoeverre die overheid zich achter de burger schaart en deze serieus neemt. In die zin ook is de motie van D66, VVD en Groen Links te beschouwen: geef die burger, in dit geval de groep die tegen de zendmast is, het volle pond en kruip niet steriel weg achter regelgeving. Een nieuwe wet geeft tegenstanders van zendmasten een wapen dat voorlopende aanvragen niet geldt. Nu nog vallen gezondheidsargumenten buiten de afweging.

KWESTIE Van Nuijs geeft aan dat de gemeente in de kwestie van de mast bij de W.G. van der Hulstschool is weggevaagd toen ze die gezondheid accentueerde. Hij kan niet anders concluderen dan dat het in het geval Schaveren anders zal zijn. Maar wat het anders maakt in de beleving van veel raadsleden is dat het hier om een buurt gaat die niet het 'njet' als uitgangspunt neemt, maar positief meedenkt over een plek. Dat er om 'mobiele redenen' behoefte is aan een mast staat voor iedereen als een paal, misschien wel een mast, boven water.

Groen Links wil het risico niet lopen.,,Een mobieltje levert ook stralingsgevaar op, maar die kun je uitzetten. Een zendmast blijft dag en nacht actief." De VVD wil dat het college zich toegankelijker opstelt naar de burger en zich niet verschuil achter in beton gegoten aanvragen. D66 ziet daarin voor het college grote kansen en vraagt met klem om nog eens met KPN om tafel te gaan. ,,De burgers willen een college dat achter hen staat." Nieuwe Lijn legt de nadruk op d gebondenheid. ,,We moeten de burger niet voor de gek houden met onhaalbare oplossingen." De VVD kan zich niet voorstellen dat de provider lak heeft aan zoveel weerstand uit een meedenkende woonomgeving.

GEVAAR De geplande mast in Schaveren levert veel meer gevaar op dan eerder in Epe geplaatste. Suggesties voor twee masten die minder gevaarlijk oor de gezondheid zijn hebben volgens Van Nuijs geen slaagkans omdat de hogere overheid juist tegen een 'mastbos' is. Hij probeert de raad er van te doordringen dat je als gemeente machteloos staat tegen wetgeving. ,,Ik heb in de wandelgangen ook andere, voor de buurt aanvaardbare locaties voorbij zien komen.

De hamvraag is en blijft of KPN daar wat in ziet." Hij verschilt met name van mening met de VVD die wel aanknopingspunten ziet en hamert op het achterliggende element van inwoners die zich niet door een gemeentebestuur gesteund voelen. D66 redt de motie door te stellen dat ze als een ondersteuning van beleid moet worden gezien. Unanieme steun daardoor. Maar KPN bepaalt of de missie van zendeling Schaveren slaagt.