• Burgemeester Hans van der Hoever spreekt met ongeruste Epenaren.

    Dick van der Veen

Epe vecht tegen uitlevering Pakistaans gezin

EPE Een werkgroep, gesteund door vele tientallen Epenaren, heeft vanmiddag in het gemeentehuis een warm pleidooi gehouden bij burgemeester Hans van der Hoever om er alles aan te doen dat de Pakistaanse familie Israel niet uitgeleverd wordt aan Polen om daar de aanvraag voor asiel behandeld te zien.

Dick van der Veen

Volgens de werkgroep, die een constructief gesprek had met Van der Hoeve, erkent Polen de mensen niet als Christenen en zullen ze onverwijld op een vliegtuig naar Pakistan worden gezet. Daar zou hen de doodstraf wachten omdat tegen hen de fatwa is uitgesproken. De werkgroep heeft argumenten verzameld die voor heroverweging door de Staatssecretaris pleiten. Van der Hoeve doet daar een persoonlijk schrijven bij waarin hij de gevoelens van Epe vertolkt. Hij hoopt daar begin volgende week antwoord op te krijgen. Juridisch is het moeilijk, omdat het Verdrag van Dublin voorschrijft dat vluchtelingen worden beoordeeld in het land waar ze binnen komen in Europa en dat is Polen. Volgens de burgemeester maakt het geen verschil in welk land de beoordeling plaats vindt omdat daar normen voor zijn. De werkgroep heeft hem ervan willen overtuigen dat dit absoluut niet waar is.

SCHRIJNEND Rinus Huisman van de werkgroep bezocht de familie in Zeist waar ze zonder enig bezit zijn opgesloten en nog steeds de kleren dragen die ze woensdag aan hadden toen ze in Epe van hun bed werden gelicht. De familie bestaat uit vader, moeder en twee zonen van 15 en 21 jaar. Een dochter werd in Pakistan vermoord. In de argumenten voor heroverweging wordt onder meer genoemd dat de familie kerkelijk in Epe was verbonden en bij verschillende bedrijven werkte, Het wrange is dat ze op 7 maart twee jaar in Nederland zou zijn en dat daarna de asielaanvraag in ons land zou kunnen plaatsvinden. Hoe de dienst Terugkeer het verblijf heeft getraceerd is volgens de werkgroep een kwestie van verraad. Vele Epenaren tekenden vrijdagmiddag voor de familie. Het ticket voor Polen zou al op aanstaande woensdag zijn afgestemd.