• Rob Engelaar

Epe steekt geld in AED's bij sportverenigingen

EPE De gemeente Epe wil met een bijdrage van 150 euro in 2018 de sportverenigingen in de gemeente stimuleren een AED aan te schaffen. Daarmee hoopt de gemeente een veilige omgeving te creëren bij de sportverenigingen. 

Eén van de voorwaarden is dat de sportverenigingen een accommodatie hebben. De verenigingen moeten zich vóór 1 juli 2018 aanmelden en in eerste instantie financieren de sportverenigingen de aanschaf van de AED zelf. Vóór 1 november kunnen de verenigingen een verzoek tot de bijdrage in aanschaf voor de AED indienen. 

NETWERK De gemeente doet verder aan de sportverenigingen het verzoek zich aan te melden bij Hartveilig Wonen. „Er is al een dekkend netwerk in de gemeente Epe. De AED's bij sportverenigingen zorgen voor een nog beter netwerk."

Aanmelden kan door te mailen naar Anton Riele, anton@aj-teriele.nl. Het verzoek tot de bijdrage in aanschaf voor de AED kan worden ingediend per mail naar gemeente@epe.nl, ter attentie van Siebren Groen.