Epe spaart beeldbepalende bomen

EPE De gemeente Epe weigert de provincie Gelderland de kap van 67 van de in totaal 92 beeldbepalende bomen langs de Heerderweg waarvoor een vergunning was gevraagd. De provincie wil in het kader van de renovatie van de Heerderweg 479 bomen laten verdwijnen. Dat aantal is gereduceerd tot 412.

Dick van der Veen

,,Van dat totaal is 102 vergunningvrij. Van de overige 310 is geen weigeringsgrond van toepassing, hetgeen inhoudt dat we geen enkele formele grond hebben om de kap tegen te houden. Dat kan zijn omdat de maatvoering minimaal is, niet beeldbepalend of minimale waarde voor het dorpsschoon heeft", aldus de wethouders Joop van Nuijs en Jan Aalbers vanmiddag tijdens een persconferentie.

De actiegroep die het kappen van de bomen bestrijdt is teleurgesteld. ,,Voor dit college met een Groen Links-wethouder is beton kennelijk belangrijker dan bomen. Een deel van de beeldbepalende bomen had gespaard kunnen worden omdat die moeten wijken voor het fietspad. Het Eper college had een andere keuze kunnen maken en bomen prioriteit kunnen geven Daar zullen toekomstige generaties niet dankbaar voor zijn", aldus woordvoerder Harold Makaske. Hij ervaart het behoud van 67 bomen als een kleine overwinning. ,,Ons protest zal zeker meegewogen hebben, maar helaas niet zwaar genoeg om een kaalslag te voorkomen."

VEILIGER Voor de gemeente Epe weegt de veiligheid van de N794, de verkeersader die Epe met Heerde verbindt, het zwaarst. Epe heeft door een bestemmingsplanprocedure het provinciale plan mogelijk gemaakt. De provincie bracht eerder zogenaamde varkensruggen aan hetgeen bepaald geen succes werd. Die verdwijnen weer bij de renovatie. Het creëren van vrijliggende fietspaden en duidelijke kruisingen vereist de kap van zoveel bomen. Van Nuijs: ,,Natuurlijke willen we een veiliger weg, maar ook de mooie laanstructuur zoveel mogelijk behouden. Daarom hebben we het onafhankelijk adviesbureau Bomenwacht Nederland kritisch laten kijken naar welke bomen we kunnen behouden om de laanstructuur zoveel mogelijk in stand te behouden. Daarmee komen we tegemoet aan de wens die een heel aantal inwoners de afgelopen weken heeft kenbaar gemaakt."