Epe mandateert Apeldoorn

EPE B en W van de gemeente Epe besluiten daartoe bevoegde medewerkers van de gemeente Apeldoorn te mandateren om namens het college verweer te voeren en te vertegenwoordigen bij de behandeling van bezwaarschriften door de commissie voor bezwaarschriften en beroepen en geschillen door rechterlijke colleges en voorzitters daarvan.

Dick van der Veen

Dit voor zover ze hun oorsprong vinden in de regelgeving Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wmo (inclusief gehandicapten parkeerkaart), jeugdwet en aan verwante regelingen waaronder IOAW en IOAZ.